KAHKAHA 1922

“Edebi, Mizahi Kahkaha” İmtiyaz sahibi ve başyazarı Sakızlı Mehmet Sırrı olarak da tanınan Mehmet Sırrı (Sanlı) Bey’dir. Yazı kurulu müdürlüğünü ve sorumlu müdürlüğünü İsmail Hakkı (Ocakoğlu) Bey yapmıştır. İlk sayı yayım tarihi 30 Aralık 1922’dir. Görebildiğimiz son sayısı 6. sayıdır.

KAHKAHA 1919

El yazısı mizah gazetesidir. Kaç sayı yayımlandığına dair bir bilgiye ulaşamadık. (Kaynak: İstanbul Müzayede)

GUGUK 1924

Cumartesi ve Çarşamba günleri çıkar, doğrudan kıl kadar şaşmaz, halktan hiçbir vakit ayrılmaz, milliyetperver mizah gazetesidir. Sahibi: Haşim Sami, Müdür-i Mesul: Mehmed Emin. 2 Ağustos – 4 Ekim 1924 tarihleri arasında 18 sayı yayımlanmıştır.

GÖLGE

Adana’da 1926 yılında yayımlanmış haftalık mizah mecmuasıdır. Mehmed Asım tarafından yayımlanmıştır. Bazı kaynaklarda 5 sayı yayımlandığı bilgisi yer almakla birlikte, nüshasına ulaşamadık.

YENİ GEVEZE

“Vatan ve millete hadim şimdilik Pazartesi ve Perşembe günleri neşrolunur musavver mizah gazetesi”. Musavver Geveze ve Geveze gazetelerinin devamıdır. Sahib-i İmtiyaz: Kirkor Faik. Müdür-i Mes’ul ve Sermuharriri: A. Sami, A. Rıfkı. Sermuharrir ve Musavvini: Nureddin Rüşdü. II.Meşrutiyet döneminin en uzun ömürlü yayınlarındandır. 13 Ocak 1910 ila 15 Haziran 1912 tarihleri arasında 233 sayı yayımlanmıştır.

EŞREF

18 Mart 1909 ila 10 Mart 1910 tarihleri arasında 52 sayı yayımlanmıştır. Bazı sayılarda Musavver Eşref başlığı kullanılmıştır. Gazete ismini, aynı zamanda başyazarlığı da üstlenen ünlü hiciv ustası Şair Eşref’ten almıştır. Hüseyin Nazmi tarafından yayımlanan gazetenin kadrosunda Baha Tevfik ve daha sonra Aydede’nin kadrosunda da yer alacak karikatürist Rıfkı da vardır.

EL ÜFÜRÜK

Haftada bir eşref saatte neşrolunur mizah gazetesidir. El Üfürük mizah gazetesi II. Abdülhamid’e yakınlığıyla bilinen Rufâi şeyhi Ebu’l Hüda’yla alay etmek için yayımlanan gazetelerdendir. Mehmet İzzet tarafından yayımlanmıştır. İki adet 1. sayıdan başlayan El Üfürük dergisi vardır. İlki 22 Ağustos 1908 tarihlidir. Diğer dergi tekrar 1. sayıdan başlamış ve 23 Eylül – 8 Ekim 1908 tarihleri arasında 3 sayı halinde yayımlanmıştır. Bir de El Üfürük Zeylen Körük isimli mizah broşürü vardır. Broşürün üzerinde “Bir daha çıkmaz” kaydı vardır.

El Üfürük Zeylen Körük

DOLAB

Ayda bir neşrolunur Türk mizah gazetesidir. Folkestone/İngiltere’de yayımlanmıştır. II. Abdülhamid döneminde istanbul dışından yayın yapan Jön Türkler tarafından yayınlanarak ecnebi postaneler aracılığıyla yurda sokulan mizah gazetelerindendir. Aylık olarak 14 Ekim 1900 ila 14 Nisan 1901 tarihleri arasında 6 sayı yayımlanmıştır.

DİKEN 1925

Trabzon’da Yunus-zade Tevfik tarafından 1925 yılında çıkarılmıştır. (Trabzon Basın Tarihi, Hüseyin Albayrak) Tevfik tarafından 1919 yılında da İğne isimli bir mizah gazetesi çıkarılmıştır. Bazı yayınlarda yer almakla birlikte, herhangi bir nüshasına veya kaç sayı yayımlandıklarına ilişkin bir bilgiye ulaşamadık. Yunus-zade Tevfik daha sonra Trabzon Belediye Başkanı olmuştur.

GÜLERYÜZ 1921

“Her Hafta Perşembe günleri çıkar, mesleğinde müstakil, edebi, siyasi, milliyetperver, Türk mizah gazetesidir”. Sahib ve Müdürü: Sedat Simavi. Diken Mizah Dergisinin devamı kabul edilebilir. Milli Mücadele döneminde Ankara Hükümeti yanlısı bir yayın çizgi izlemiştir. Ali Kemal’e karşı yayınlar yapmıştır.5 Mayıs 1921 ila 14 Ağustos 1923 tarihleri arasında 122 sayı yayımlanmıştır.

error: Content is protected !!