LEYLAK

Kadın mizah gazetesidir Sahib-i İmtiyaz ve Müdür-i Mes’ul: A. Cevad. Sermuharriri: Küçük Hanım. 28 Mayıs – 25 Haziran 1914 tarihleri arasında 3 sayı yayımlanabilmiştir.

error: Content is protected !!