ÖKÜZ MEHMET PAŞA

Markopaşa serisi mizah gazetelerindendir. Abdullah IŞIKSEL tarafından 6 – 20 Ekim 1949 tarihleri arasında 3 sayı yayımlanmıştır.

BAŞDAN

Pazartesi günleri çıkar halk gazetesidir. Aziz NESİN tarafından Nusret NESİN adıyla çıkarılmıştır. Birinci sayı tarihi 9 Temmuz 1948’dir. İlk sayıda Marko Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa ve Ali Baba gazetelerinin devamı olduğu belirtilmektedir. 30 Haziran 1950 tarihli 27. sayıdan itibaren Yeni Başdan adıyla yayınına devam etmiştir.

BİZİM PAŞA

Markopaşa serisi dergilerindendir. Aziz NESİN tarafından yayımlanmıştır. Sahibi M. Remzi Gürcan’dır. 24 Haziran – 8 Temmuz 1949 tarihleri arasında 3 sayı yayımlanmıştır.

YEDİ SEKİZ PAŞA

Marko Paşa serisi dergilerdendir. 29 Nisan 1949 ile 20 Mayıs 1949 tarihleri arasında Orhan Müstecablı tarafından 4 sayı yayımlanmıştır.

HÜR MARKOPAŞA

Markopaşa serisi dergilerindendir. 1. sayısı Orhan Erkip tarafından, 2. sayıdan itibaren ise, hapisten çıkan Rıfat ILGAZ tarafından 7 Ocak 1949 ile 12 Eylül 1949 tarihleri arasında 19 sayı yayımlanmıştır.

MARKOPAŞA (3. DÖNEM)

1 Nisan 1949 tarihinde Mahmut Kayman tarafından tek sayı yayımlanmıştır. Markopaşa ismiyle Markopaşa serisinde yayımlanan son sayıdır.

MARKO PAŞA (2. DÖNEM)

Rıfat ILGAZ ve Aziz nesin tarafından Sabahattin Ali’nin Marko Paşa’dan ayrılmasından ardından da şüpheli ölümünden sonra 29 Ekim 1948 ile 14 Şubat 1949 tarihleri arasında 16 sayı yayımlanmıştır.

KUŞKONMAZ – TIRPAN

13 Mayıs – 1 Temmuz 1949 tarihleri arasında 8 sayı yayımlanmış Demokrat Parti yanlısı siyasi mizah gazetesidir. 16 Temmuz 1949 tarihli 9. sayıdan sonra yayın hayatına Tırpan adıyla devam etmiştir. 31 Mart 1950 tarihli 44. sayı ile Tırpan da yayın hayatına veda etmiştir.

KARAGÖZ

Mizah basını tarihimizin en uzun ömürlü gazetesidir. 1908 yılından 1968 yılına kadar çok küçük kesintiler dışında yayımlanmayı başarmıştır. Karagöz Gazetesinin kurucusu kendisi de ilk Türk karikatüristlerden olan Ali Fuat Beydir. Karagöz’ün ilk sayısı II. Meşrutiyetin ilanından hemen sonra 10 Ağustos 1908’de gerçekleşti. Bu ilk dönemde başmuharrirliğini Mahmut Nedim üstlendi. Mahmut Nedim Karagöz gazetesine İncili Çavuş gazetesinin başyazarlığını bırakarak geçti. Bu dönemde Gazetenin karikatürlerini de Baha bey ve Halit Naci çizmiştir Mahmut Nedim’in Karagöz’den ayrılmasından sonra başyazarlığı Eşşek Gazetesini çıkaran Baha Tevfik aldı. Baha Tevfik’in 1914 yılında ölümünün ardından da başyazarlığı Mahmut Sadık Bey almıştır. Mahmut Sadık Beyin ardından da I. Dünya savaşına denk gelen yıllarda Karagöz’ün yönetimini Aka Gündüz üstlenmiş ve İngilizleri yeren yazılara yer vermiştir. Con Kikirik tiplemesi de Aka Gündüz tarafından üretilmiştir. Aka Gündüz’den sonra başyazarlığı üstlenen Burhan Cahit Morkaya’yla birlikte Karagöz kabuk değiştirerek daha ziyade bir “halk gazetesi” tarzına bürünmüştür. Burhan Cahit’in Köroğlu Gazetesini kurmasından sonra Karagöz bir süre Orhan Seyfi Orhon ve Refik Ahmet Sevengil yönetiminde çıkmaya devam eder. Daha sonra Gazete Ali Fuat Beyin kızı tarafından Halk Partisine satılır. Bu döneme kadar 10 Ağustos 1908 ila 26 Ocak 1935 tarihleri arasında kesintisiz 2803 sayı yayımlanmayı başarmıştır. 14 Şubat 1935 tarihinde tekrar birinci sayıdan başlayan Gazetenin yönetimini Sedat Simavi üstlenir. Bu tarihten Karagöz 31 Aralık 1968 yılındaki 5263 nolu sayı ile yayın hayatına son verir. Özellikle 1950’li yıllarda Demokrat Partiye karşı sert bir muhalefet yürütür. Bu dönemde, Ratip Tahir Burak da karikatürler çizer. 24 Aralık 1953 – 28 Nisan 1954 tarihleri arasında Yeni Karagöz, 11 Kasım 1959 – 28 Ocak 1960 tarihleri arasında da Bizim Karagöz adları altında yayımlanır. 27 Mayıs ihtilali öncesinde de 1 ay müddetle yayınına ara verir.

TERAKKİ ŞOFÖR

Haftalık Siyasi mizahi müstakil halk gazetesi. İmtiyaz sahibi Ali Rıza Erdener, Sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Hasan Göktürk’tür. 20 Mayıs – 10 Haziran 1949 Tarihleri arasında 3 sayı yayımlanabilmiştir.