HAYAL 1873

“Şimdilik Cuma ve Salı günleri çıkar, musavver mizahi gazetesidir.” Teodor Kasap tarafından yayımlanmıştır. İlk dönem mizah gazeteleri arasında en uzun ömürlü olanıdır. İstanbul’da haftada iki üç defa olmak üzere toplam 368 sayı yayımlanmıştır. Diyojen, Çıngıraklı Tatar gibi gazetelerin aksine karikatür ve illüstrasyonu daha fazla kullanmıştır. 20 Ekim 1873 ila 29 Haziran 1873 tarihleri arasında kısa kesintilere uğramakla birlikte toplam 368 sayı yayımlanmıştır. Karikatürlerini Nişan Berberyan çizmiştir.

DİYOJEN

“Gölge etme başka ihsan istemem.” Sahibi: Teodor Kasab. İstanbul. Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Matbaası. (Haftada iki üç def’a) 25 Kasım 1870 – 10. Ocak 1873 tarihleri arasında 183 sayı yayımlanmıştır. Terakki’den sonra yayımlanmış ikinci mizah gazetesidir. Terakki’nin bir gazeteye bağlı olarak yayımlandığı düşünüldüğünde bağımsız ilk mizah gazetesi olarak kabul edilebilir. Münir Süleyman Çapanoğlu’nun ifadesine göre Türkçe olarak yayımlanmadan önce, Rumca, Ermenice ve Fransızca da yayımlanmıştır. Mizah tarihimizde önemli bir yayıncı olan Teodor Kasap, Diyojen’den sonra da Hayal ve Çıngıraklı Tatar gibi döneminin önemli dergilerini de yayımlamıştır. Namık Kemal de “Kedi Mersiyesi” de dahil olmak üzere Diyojen’de bir kaç şiirini neşretmiştir. Diyojen de künye resmi dışında yanızca iki karikatür ve bir illüstrasyon yayımlanmıştır. 183 sayılık yayın hayatı boyunca 2 defa geçici olarak kapanmıştır.Gölge etme başka ihsan istemem.” Sahibi: Teodor Kasab. İstanbul. Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Matbaası. 22,5×33,5 (Haftada iki üç def’a) 12 Teşrin II 1286 – 29 Kanun I 1288Terakki’den sonra yayımlanmış ikinci mizah gazetesidir. Terakki’nin bir gazeteye bağlı olarak yayımlandığı düşünüldüğünde bağımsız ilk mizah gazetesi olarak kabul

ÇINGIRAKLI TATAR 1873

İş bu gazete haftada iki def’a neşrolunur. İstanbul. 21,5×30 (Haftada iki def’a) Teodor Kasap tarafından 5 Nisan – 18 Temmuz 1873 tarihleri arasında 29 sayı yayımlanmıştır.

error: Content is protected !!