HOCA NASRATTİN

İlk sayı tarihi 28 Ağustos 1930’dur. Görülen son sayısı ise, 2 Nisan 1931 tarihli 63. sayısıdır. Serbest Cumhuriyet Fırkası yanlısı yayın yapan Gazetenin ilk sayıları mizah gazetesi formatındayken son sayılara doğru Halk Gazetesi halini almıştır.

EFE

Cumartesi günleri çıkar İzmir’in biricik siyasal halk gazetesi. İlk sayı tarihi 4 Temmuz 1936’dır. M. Sırrı Sanlı tarafından çıkarılmıştır. İlk sayfada yayımlanan karikatürlerde K. Atamal imzası vardır. Taşra mizah basını gazetelerindendir. İzmir’de yayımlanmıştır. Görülen son sayısı 11’dir.

KARİKATÜR

Sedat Simavi tarafından ilk sayısı 1 Ocak 1936 ila 18 Mart 1948 tarihleri arasında 640 sayı yayımlanmayı başarmıştır. Akbaba‘yla birlikte döneminin en önemli mizah dergisidir. Cemal Nadir, Ramiz Gökçe, Orhan Ural gibi dönemin önemli çizerlerinin karikatürleri karikatür’ün sayfalarını süslemiştir.

KARTAL

“Milli Mizah Gazetesi” İlk sayı yayım tarihi 1 Temmuz 1929’dur. 10 sayı yayımlanmıştır. Gazetenin karikatürlerini Ratip Tahir Burak çizmiştir.

KARAGÖZ

Mizah basını tarihimizin en uzun ömürlü gazetesidir. 1908 yılından 1968 yılına kadar çok küçük kesintiler dışında yayımlanmayı başarmıştır. Karagöz Gazetesinin kurucusu kendisi de ilk Türk karikatüristlerden olan Ali Fuat Beydir. Karagöz’ün ilk sayısı II. Meşrutiyetin ilanından hemen sonra 10 Ağustos 1908’de gerçekleşti. Bu ilk dönemde başmuharrirliğini Mahmut Nedim üstlendi. Mahmut Nedim Karagöz gazetesine İncili Çavuş gazetesinin başyazarlığını bırakarak geçti. Bu dönemde Gazetenin karikatürlerini de Baha bey ve Halit Naci çizmiştir Mahmut Nedim’in Karagöz’den ayrılmasından sonra başyazarlığı Eşşek Gazetesini çıkaran Baha Tevfik aldı. Baha Tevfik’in 1914 yılında ölümünün ardından da başyazarlığı Mahmut Sadık Bey almıştır. Mahmut Sadık Beyin ardından da I. Dünya savaşına denk gelen yıllarda Karagöz’ün yönetimini Aka Gündüz üstlenmiş ve İngilizleri yeren yazılara yer vermiştir. Con Kikirik tiplemesi de Aka Gündüz tarafından üretilmiştir. Aka Gündüz’den sonra başyazarlığı üstlenen Burhan Cahit Morkaya’yla birlikte Karagöz kabuk değiştirerek daha ziyade bir “halk gazetesi” tarzına bürünmüştür. Burhan Cahit’in Köroğlu Gazetesini kurmasından sonra Karagöz bir süre Orhan Seyfi Orhon ve Refik Ahmet Sevengil yönetiminde çıkmaya devam eder. Daha sonra Gazete Ali Fuat Beyin kızı tarafından Halk Partisine satılır. Bu döneme kadar 10 Ağustos 1908 ila 26 Ocak 1935 tarihleri arasında kesintisiz 2803 sayı yayımlanmayı başarmıştır. 14 Şubat 1935 tarihinde tekrar birinci sayıdan başlayan Gazetenin yönetimini Sedat Simavi üstlenir. Bu tarihten Karagöz 31 Aralık 1968 yılındaki 5263 nolu sayı ile yayın hayatına son verir. Özellikle 1950’li yıllarda Demokrat Partiye karşı sert bir muhalefet yürütür. Bu dönemde, Ratip Tahir Burak da karikatürler çizer. 24 Aralık 1953 – 28 Nisan 1954 tarihleri arasında Yeni Karagöz, 11 Kasım 1959 – 28 Ocak 1960 tarihleri arasında da Bizim Karagöz adları altında yayımlanır. 27 Mayıs ihtilali öncesinde de 1 ay müddetle yayınına ara verir.

KALEM 1930

Yusuf Ziya ORTAÇ tarafından Serbest FIRKA’ya karşı muhalefet etmek amacıyla yayımlanmıştır. Mes’ul müdür: Orhan Seyfi. Dergide karikatürleri Ratip Tahir çizmiştir. Toplam 12 sayı yayımlanmıştır.

BABACAN

29 Aralık 1942 – 19 Ekim 1948 tarihleri arasında yayımlanmıştır. Görülen son sayısı 667’dir. Cemal Bardakçı ratasından yayımlanan siyasi halk gazetesidir.

BILDIRCIN

Bıldırcın, üç dönem halinde yayımlanmıştır. Birinci dönemi 1931 yılında yayımlanan 62 sayıdan oluşmaktadır. Daha sonra Mustafa Kızıltan tarafından 1947 yılında 14, 1967 yılında ise 8 sayı yayımlanmıştır.

BABAHİNDİ 1937

İlk sayısı 14 Nisan 1937 tarihinde yayımlanan gazetenin görebildiğimiz yalnızca iki sayısı mevcuttur. Gazetenin karikatürlerini Necmi Rıza (Ayça) ve Orhan Ural çizmiştir. 1956 yılında Yeni Baba Hindi isimli bir mizah gazetesi daha yayımlanmıştır. Ancak iki dergi arasında bir ilişki olmadığı düşünülmektedir.

AMCABEY 1942

5 Aralık 1942 – 25 Mart 1944 tarihleri arasında Cemal Nadir tarafından 69 sayı yayımlanmıştır.