MİRAT_I ALEM

Her Perşembe günü neşrolunur, fenni ve ebedi seyehat, teracim-i ahval ve mizah gazetesidir. Sahib-i Müdür-i Mes’ul: Mehmed Tevfik. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ilk yayımlanan mizah gazetelerindendir. İlk sayı tarihi 20 Ağustos 1908’dir. 5 sayı yayımlanmıştır.

HACİVAT

Musavver Eğlence Gazetesidir. Sahib-i imtiyaz, Hakkı’dır. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ilk yayımlanan mizah gazetelerindendir. Ancak kısa ömürlü olmuştur. 10 ve 12 Eylül 1908 tarihlerinde yalnızca 2 sayı yayımlanabilmiştir.

HAM HUM ŞARALOB

İzmir’de İbiş Gazetesinin yayımcısı Ahmed Cemil tarafından çıkarılmıştır. Gazetenin mesul müdürlüğü görevini Mahmud Taha yapmıştır. Görülen tek sayısı 21 Ocak 1910 tarihlidir. Görülen tek sayısında karikatüre yer verilmemiştir.

NEŞTER

“İnsan uyruklunun gizli yanlışlıklarını (bozukluklarını) açan (otopsi eden) ve çözümleyen (tahlil eden) haftalık mizah gazetesi” İlk sayısı 10 Nisan 1909’da, son sayısı ise Haziran 1909’da Emin Zeki Bey tarafından İzmir’de yayımlanmıştır.

HAYAL-İ TASVİR

Yani Martoğlu tarafından çıkarılan Gazetenin sermuharrirliğini Bedestanizade Muhammed Sadık yapmıştır. Haftada iki defa Cumartesi ve salı günleri neşrolunur. Müdafaa-i Hukuk, vatan ve hadi-i mille, musavver, mizahi osmanlı gazetesidir. 1 ve 4 Eylül 1908 tarihlerinde yalnızca iki sayı yayımlandıktan sonra iki siyasi gazeteyle birleşerek “Üç Gazete” adı altında yayımını sürdürmüştür. Gazetede tek bir karikatür yer almaktadır.

TOKMAK

İzmir’de yayımlanmıştır. İmtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü Mehmet Emin Bey’dir. Mayıs ve Ekim 1910 tarihleri arasında 20 sayı yayımlanmıştır. Milli Kütüphanede yalnızca 15. ve 20. sayıları vardır. 1901 ve 1911 yıllarında Şehabettin Hasib tarafından Cenevre ve İstanbul’da çıkarılan Tokmak isimli gazetelerin devamı değildir.

TOKMAK

II. Abdülhamid döneminde yurtdışında yayımlanarak yabancı postalar tarafından ülkeye sokulan mizah gazetelerindendir. Gazetenin kapağında da bu durum resmedilmektedir. Resimdeki Ecnebi postahaneleri temsil eden ata II. Abdülhamid saldırmaktadır. Cenevre’den yayımlanmıştır. Bu dönemde yayımlanan diğer mizah gazeteleri gibi kısa ömürlü olmuştur. 5 sayı yayımlanmıştır. Gazete künyesinde yayıncısına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Şehabeddin Hasib tarafından 1911 yılında aynı isimli ve künye resimli bir gazete daha yayımlanmıştır. Bu bakımdan bu gazetenin yayıncısının da Şehabettin Hasib olduğu düşünülebilir.

EZOP

Menafi-i Mülk-ü millet ve devlete hakim musavver Osmanlı mizah gazetesidir. Sahib-i imtiyaz ve Müdür-i mesul: Türkiye Kütüphanesi. Sahibi: Mihran. Muharrir ve musavvirleri: Mehmed Sedad – Agah. İstanbul. Cihan matbaası. Haftada 2 defa yayımlanmıştır. İlk sayısı 02 Eylül 1908 tarihinde yayımlanmıştır. 3. sayısının ardından kapatılınca Karakuş Ezop ismiyle yayın hayatına devam ettiyse de ancak 3 sayı daha yayımlanabilmiştir. Karakuş Ezop’un görülen son sayısı, 30 Eylül 1908 tarihli 3. sayıdır.

CADALOZ

Nureddin Rüsdi tarafından yayımlanmıştır. 1-33 arasındaki sayılar (5 Nisan – 25 Temmuz 1911 tarihleri arasında) Cadaloz adıyla, 34-41 arasındaki sayılar (1-26 Ağustos 1911) Afacan adıyla ve 42-45 arasındaki sayılar ise (29 Ağustos – 9 Eylül 1911 tarihleri arasında) ise tekrar Cadaloz adıyla yayımlanmıştır. Toplam 45 sayı yayımlanmıştır. İttihadçılar tarafından kapatılmıştır.

ŞAKA 1911

Pazartesi ve Perşembe günleri neşrolunur, Osmanlı Mizah Gazetesi derginin kapanmasından sonra sırasıyla Kara Sinan (8-22 Haziran 1911 tarihleri arasında 1-3 sayılar) Latife (1-15 Temmuz 1911 tarihleri arasında 1-3 sayılar) ve tekrar Kara Sinan (10 Temmuz – 14 Eylül 1911 tarihleri arasında 4-11 sayılar) isimleriyle yayımlanmıştır. Böylece toplam 15 sayı yayımlanmıştır.