YARASA

Mecit Türkcan tarafından çıkarılan haftalık siyasi mizah gazetesidir. İlk sayı tarihi, 27 Aralık 1951’dir. Görülen son sayısı ise, 7 Şubat 1952 tarihli 7. sayısıdır.

YENİ HARİKA

Cumartesi günleri çıkar haftalık siyasi mizah ve aktüalite gazetesidir. Cengizhan R. Koraltan tarafından çıkarılmıştır. Görülebilen tek sayısı 13 Ekim 1951 tarihli ilk sayısıdır. Gazetede yayımlanan duyuruda, daha önce Harika isimli bir gazete yayımlandığı ve bu gazetenin sahip ve yazı işlerini yürüten Necla Ülkekul’un gazete ile ilişkisinin kalmadığı ifade edilmektedir. Bu nedenle gazetenin ismi Yeni Harika olarak devam etmektedir. Ancak Harika isimli gazetenin nüshalarına ulaşamadığımız için bu gazetenin de mizahi içeriğe sahip olup olmadığını belirleyemedik.

TİLKİ

Temel Uzlu tarafından Ordu’da çıkarılan haftalık siyasi mizah gazetesidir. İlk sayısı 12 Kasım 1952’de yayımlanan gazetenin görülen son sayı tarihi, 8 Nisan 1953 tarihli 22. sayısıdır.

YENİ NASREDDİN HOCA

Orhan Ural tarafından çıkarılan siyasi, mizahi gazetedir. İlk sayı tarihi, 10 Ocak 1956’dır. Görülen son sayısı ise 9 Kasım 1956 tarihli 45. sayısıdır.

DÜDÜK 1957

Taşra Mizah gazetelerinmdendir. Nuri DAĞTEKİN tarafından Antalya’da yayımlanmıştır. Yazı işleri Müdürü Sudi Türel’dir. Yerel bir gazete olmasına rağmen uzun soluklu bir mizah gazetesi olmuştur. Görebildiğim son sayısı 77’dir.

ZILGIT

Siyasi mizah gazetesi. İlk sayı yayım tarihi 20 Eylül 1955’tir. Gazetede karikatüre yer verilmemiştir. Gazetenin yarısına yakını reklamdan oluşmaktadır. Nerede yayımlandığı ve kimin yayımladığı konusunda bilgi yoktur. Ancak yayımlanan reklamlardan Gaziantep’te yayımlandığı anlaşılmaktadır. Bir yazıda Fazlı LEVENT adı görülmektedir.

YUF BORUSU

Haftalık Siyasi Mizah gazetesidir. Nejat Yıldırımkemal tarafından çıkarılmıştır. İlk sayı tarihi 13 Ocak 1951’dir. Görülen son sayısı ise 2. sayısıdır.

KARAGÖZ

Mizah basını tarihimizin en uzun ömürlü gazetesidir. 1908 yılından 1968 yılına kadar çok küçük kesintiler dışında yayımlanmayı başarmıştır. Karagöz Gazetesinin kurucusu kendisi de ilk Türk karikatüristlerden olan Ali Fuat Beydir. Karagöz’ün ilk sayısı II. Meşrutiyetin ilanından hemen sonra 10 Ağustos 1908’de gerçekleşti. Bu ilk dönemde başmuharrirliğini Mahmut Nedim üstlendi. Mahmut Nedim Karagöz gazetesine İncili Çavuş gazetesinin başyazarlığını bırakarak geçti. Bu dönemde Gazetenin karikatürlerini de Baha bey ve Halit Naci çizmiştir Mahmut Nedim’in Karagöz’den ayrılmasından sonra başyazarlığı Eşşek Gazetesini çıkaran Baha Tevfik aldı. Baha Tevfik’in 1914 yılında ölümünün ardından da başyazarlığı Mahmut Sadık Bey almıştır. Mahmut Sadık Beyin ardından da I. Dünya savaşına denk gelen yıllarda Karagöz’ün yönetimini Aka Gündüz üstlenmiş ve İngilizleri yeren yazılara yer vermiştir. Con Kikirik tiplemesi de Aka Gündüz tarafından üretilmiştir. Aka Gündüz’den sonra başyazarlığı üstlenen Burhan Cahit Morkaya’yla birlikte Karagöz kabuk değiştirerek daha ziyade bir “halk gazetesi” tarzına bürünmüştür. Burhan Cahit’in Köroğlu Gazetesini kurmasından sonra Karagöz bir süre Orhan Seyfi Orhon ve Refik Ahmet Sevengil yönetiminde çıkmaya devam eder. Daha sonra Gazete Ali Fuat Beyin kızı tarafından Halk Partisine satılır. Bu döneme kadar 10 Ağustos 1908 ila 26 Ocak 1935 tarihleri arasında kesintisiz 2803 sayı yayımlanmayı başarmıştır. 14 Şubat 1935 tarihinde tekrar birinci sayıdan başlayan Gazetenin yönetimini Sedat Simavi üstlenir. Bu tarihten Karagöz 31 Aralık 1968 yılındaki 5263 nolu sayı ile yayın hayatına son verir. Özellikle 1950’li yıllarda Demokrat Partiye karşı sert bir muhalefet yürütür. Bu dönemde, Ratip Tahir Burak da karikatürler çizer. 24 Aralık 1953 – 28 Nisan 1954 tarihleri arasında Yeni Karagöz, 11 Kasım 1959 – 28 Ocak 1960 tarihleri arasında da Bizim Karagöz adları altında yayımlanır. 27 Mayıs ihtilali öncesinde de 1 ay müddetle yayınına ara verir.

KUYRUK

İmtiyaz sahibi: K. Peker, yazı işleri müdürü ise Yedikandilli’dir. Ankara’da yayımlanmıştır. İlk sayı yayın tarihi 1 Mart 1958’dir. Görülen son sayısı 15 Mart 1958 tarihli 3. sayısıdır. Demokrat partiye muhalif yayın yapmıştır.

MAKARA 1957

İzmir’de yayımlanan haftalık siyasi mizah gazetesidir. Sahibi ilk sayıda Nuri Erdöl, ikinci sayıda İsmail Herolgun’dur. Yazı işleri müdürü Mehmet Kızılkent’tir. İlk sayı yayım tarihi, 3 Temmuz 1957’dir. Görülebilen diğer tek sayısı ise, 28 Ağustos 1957 tarihli ikinci sayıdır.