DÜDÜK 1957

Taşra Mizah gazetelerinmdendir. Nuri DAĞTEKİN tarafından Antalya’da yayımlanmıştır. Yazı işleri Müdürü Sudi Türel’dir. Yerel bir gazete olmasına rağmen uzun soluklu bir mizah gazetesi olmuştur. Görebildiğim son sayısı 77’dir.

ZILGIT

Siyasi mizah gazetesi. İlk sayı yayım tarihi 20 Eylül 1955’tir. Gazetede karikatüre yer verilmemiştir. Gazetenin yarısına yakını reklamdan oluşmaktadır. Nerede yayımlandığı ve kimin yayımladığı konusunda bilgi yoktur. Ancak yayımlanan reklamlardan Gaziantep’te yayımlandığı anlaşılmaktadır. Bir yazıda Fazlı LEVENT adı görülmektedir.

YUF BORUSU

Haftalık Siyasi Mizah gazetesidir. Nejat Yıldırımkemal tarafından çıkarılmıştır. İlk sayı tarihi 13 Ocak 1951’dir. Görülen son sayısı ise 2. sayısıdır.

KARAGÖZ

Mizah basını tarihimizin en uzun ömürlü gazetesidir. 1908 yılından 1968 yılına kadar çok küçük kesintiler dışında yayımlanmayı başarmıştır. Karagöz Gazetesinin kurucusu kendisi de ilk Türk karikatüristlerden olan Ali Fuat Beydir. Karagöz’ün ilk sayısı II. Meşrutiyetin ilanından hemen sonra 10 Ağustos 1908’de gerçekleşti. Bu ilk dönemde başmuharrirliğini Mahmut Nedim üstlendi. Mahmut Nedim Karagöz gazetesine İncili Çavuş gazetesinin başyazarlığını bırakarak geçti. Bu dönemde Gazetenin karikatürlerini de Baha bey ve Halit Naci çizmiştir Mahmut Nedim’in Karagöz’den ayrılmasından sonra başyazarlığı Eşşek Gazetesini çıkaran Baha Tevfik aldı. Baha Tevfik’in 1914 yılında ölümünün ardından da başyazarlığı Mahmut Sadık Bey almıştır. Mahmut Sadık Beyin ardından da I. Dünya savaşına denk gelen yıllarda Karagöz’ün yönetimini Aka Gündüz üstlenmiş ve İngilizleri yeren yazılara yer vermiştir. Con Kikirik tiplemesi de Aka Gündüz tarafından üretilmiştir. Aka Gündüz’den sonra başyazarlığı üstlenen Burhan Cahit Morkaya’yla birlikte Karagöz kabuk değiştirerek daha ziyade bir “halk gazetesi” tarzına bürünmüştür. Burhan Cahit’in Köroğlu Gazetesini kurmasından sonra Karagöz bir süre Orhan Seyfi Orhon ve Refik Ahmet Sevengil yönetiminde çıkmaya devam eder. Daha sonra Gazete Ali Fuat Beyin kızı tarafından Halk Partisine satılır. Bu döneme kadar 10 Ağustos 1908 ila 26 Ocak 1935 tarihleri arasında kesintisiz 2803 sayı yayımlanmayı başarmıştır. 14 Şubat 1935 tarihinde tekrar birinci sayıdan başlayan Gazetenin yönetimini Sedat Simavi üstlenir. Bu tarihten Karagöz 31 Aralık 1968 yılındaki 5263 nolu sayı ile yayın hayatına son verir. Özellikle 1950’li yıllarda Demokrat Partiye karşı sert bir muhalefet yürütür. Bu dönemde, Ratip Tahir Burak da karikatürler çizer. 24 Aralık 1953 – 28 Nisan 1954 tarihleri arasında Yeni Karagöz, 11 Kasım 1959 – 28 Ocak 1960 tarihleri arasında da Bizim Karagöz adları altında yayımlanır. 27 Mayıs ihtilali öncesinde de 1 ay müddetle yayınına ara verir.

KUYRUK

İmtiyaz sahibi: K. Peker, yazı işleri müdürü ise Yedikandilli’dir. Ankara’da yayımlanmıştır. İlk sayı yayın tarihi 1 Mart 1958’dir. Görülen son sayısı 15 Mart 1958 tarihli 3. sayısıdır. Demokrat partiye muhalif yayın yapmıştır.

MAKARA 1957

İzmir’de yayımlanan haftalık siyasi mizah gazetesidir. Sahibi ilk sayıda Nuri Erdöl, ikinci sayıda İsmail Herolgun’dur. Yazı işleri müdürü Mehmet Kızılkent’tir. İlk sayı yayım tarihi, 3 Temmuz 1957’dir. Görülebilen diğer tek sayısı ise, 28 Ağustos 1957 tarihli ikinci sayıdır.

MATRAK 1956

Ahududu Nuri tarafından İzmir’de yayımlanmıştır. Yazı işleri müdürlüğünü Hacı Mehmed yapmıştır. İlk sayı yayım tarihi 28 Nisan 1956’dır. Görülen son sayısı ise, 11 Mayıs 1956 tarihli 3. sayıdır.

MATRAK 1954

Ethem Arsakay tarafından çıkarılmış haftalık siyasi mizah gazetesidir. Görülen tek satış olan ilk sayısının yayım tarihi, 28 Nisan 1954’tür.

MATRAK

A. Ziya Özova tarafından Ordu yayımlanan haftalık siyasi mizah gazetesidir. Görülebilen tek sayısı 28 Eylül 1952 tarihli ilk sayısıdır.

GÖLGE 1957

Turgut Atasoy tarafından 27 Temmuz – 28 Aralık tarihleri arasında 23 sayı yayımlanmıştır. Derginin kapaklarını Bedri Koraman çizmiştir. 24. sayısı intibak sayısı olarak çıkmıştır. Bu sayıyla birlikte, gazete formunda yayımlanmaya başlanmıştır. İntibak sayısında yayımlanan açıklamada bu tercihin, kağıt yokluğu ve ekonomik nedenlerle alınmadığı belirtilmektedir. Gazete formundaki sayılar Galip Erdem tarafından yayımlnmıştır. 8 Mart 1958 tarihli 33. sayısı ile yayım hayatına son vermiştir.