KARİKATÜR

Sedat Simavi tarafından ilk sayısı 1 Ocak 1936 ila 18 Mart 1948 tarihleri arasında 640 sayı yayımlanmayı başarmıştır. Akbaba‘yla birlikte döneminin en önemli mizah dergisidir. Cemal Nadir, Ramiz Gökçe, Orhan Ural gibi dönemin önemli çizerlerinin karikatürleri karikatür’ün sayfalarını süslemiştir.

KARAGÖZ

Mizah basını tarihimizin en uzun ömürlü gazetesidir. 1908 yılından 1968 yılına kadar çok küçük kesintiler dışında yayımlanmayı başarmıştır. Karagöz Gazetesinin kurucusu kendisi de ilk Türk karikatüristlerden olan Ali Fuat Beydir. Karagöz’ün ilk sayısı II. Meşrutiyetin ilanından hemen sonra 10 Ağustos 1908’de gerçekleşti. Bu ilk dönemde başmuharrirliğini Mahmut Nedim üstlendi. Mahmut Nedim Karagöz gazetesine İncili Çavuş gazetesinin başyazarlığını bırakarak geçti. Bu dönemde Gazetenin karikatürlerini de Baha bey ve Halit Naci çizmiştir Mahmut Nedim’in Karagöz’den ayrılmasından sonra başyazarlığı Eşşek Gazetesini çıkaran Baha Tevfik aldı. Baha Tevfik’in 1914 yılında ölümünün ardından da başyazarlığı Mahmut Sadık Bey almıştır. Mahmut Sadık Beyin ardından da I. Dünya savaşına denk gelen yıllarda Karagöz’ün yönetimini Aka Gündüz üstlenmiş ve İngilizleri yeren yazılara yer vermiştir. Con Kikirik tiplemesi de Aka Gündüz tarafından üretilmiştir. Aka Gündüz’den sonra başyazarlığı üstlenen Burhan Cahit Morkaya’yla birlikte Karagöz kabuk değiştirerek daha ziyade bir “halk gazetesi” tarzına bürünmüştür. Burhan Cahit’in Köroğlu Gazetesini kurmasından sonra Karagöz bir süre Orhan Seyfi Orhon ve Refik Ahmet Sevengil yönetiminde çıkmaya devam eder. Daha sonra Gazete Ali Fuat Beyin kızı tarafından Halk Partisine satılır. Bu döneme kadar 10 Ağustos 1908 ila 26 Ocak 1935 tarihleri arasında kesintisiz 2803 sayı yayımlanmayı başarmıştır. 14 Şubat 1935 tarihinde tekrar birinci sayıdan başlayan Gazetenin yönetimini Sedat Simavi üstlenir. Bu tarihten Karagöz 31 Aralık 1968 yılındaki 5263 nolu sayı ile yayın hayatına son verir. Özellikle 1950’li yıllarda Demokrat Partiye karşı sert bir muhalefet yürütür. Bu dönemde, Ratip Tahir Burak da karikatürler çizer. 24 Aralık 1953 – 28 Nisan 1954 tarihleri arasında Yeni Karagöz, 11 Kasım 1959 – 28 Ocak 1960 tarihleri arasında da Bizim Karagöz adları altında yayımlanır. 27 Mayıs ihtilali öncesinde de 1 ay müddetle yayınına ara verir.

ŞEYTAN

Yusuf Ziya ORTAÇ tarafından Demokrat Parti’ye karşı muhalefet etmek amacıyla yayımlanan haftalık siyasi mizah gazetesidir. Birinci sayısı 1 Şubat 1947’dir. 8 sayı yayımlanmıştır.Şeytan mizah gazetesi, o dönem okurunu etkileyen Markopaşa gazetesine biçimsel ve üslup olarak benzemektedir. Yusuf Ziya Ortaç tarafından, Akbaba yayındayken ikinci bir yayın olarak bu nedenle çıkarılmış olabilir.

TORPİL

Remzi Kuşcu tarafından 1950 seçimlerinden sonra çıkarılan, haftalık siyasi mizahi, içtimai, milliyetçi, demokrat gazetedir. Ulaşılabilen tek sayısı 16 Temmuz 1950 tarihli ilk sayısıdır.

TERAKKİ ŞOFÖR

Haftalık Siyasi mizahi müstakil halk gazetesi. İmtiyaz sahibi Ali Rıza Erdener, Sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Hasan Göktürk’tür. 20 Mayıs – 10 Haziran 1949 Tarihleri arasında 3 sayı yayımlanabilmiştir.

HAYAL 1948

“Şimdilik onbeş günde bir çıkar siyasi mizah gazetesi” Görülen tek sayısı, 9 Eylül 1948 tarihli 1. sayısıdır. İlk sayıdaki karikatürde, T. Korkmaz (Mim Uykusuz) imzası yer almaktadır.

HAYRET

1950 seçimleri esnasında yayımlanmıştır. Sahibi ve Başmuharriri: Hüsnü YAMAN. Yazı işlerini fiilen idare eden: Ertuğrul ŞEVKET. Cumartesi günleri çıkar, Siyasi Mizah Gazetesi. Gazetedeki karikatürler Semih Balcıoğlu imzasını taşımaktadır. Hakkında kesin bir bilgiye ulaşamamış olmakla birlikte o dönemde çıkan seçim dönemi mizah gazetelerinin özelliğini taşımaktadır.

MİZAH

Ramiz Gökçe tarafından hazırlanan Mizah dergisi iki dönem halinde yayımlanmıştır. İlk dönemi 12 Temmuz 1946 ile 7 Eylül 1951 tarihleri arasında toplam 267 sayı yayımlanmıştır. Sağlık sorunları nedeniyle dergiye ara veren Ramiz, daha sonra 14 Mart 1952’de Mizah dergisini tekrar yayımlanmıştır. Ancak uzun ömürlü olmamış, 18 Nisan 1952 tarihli 6. sayısı ile yayımına son vermiştir. Derginin kapanmasından, kısa bir süre sonra da Ramiz hayata gözlerini yummuştur. Bol karikatürlü bir dergi olan Mizah, Demokrat Partiye yakın bir yayın çizgisi izlemiştir. Özellikle, Ramiz tarafından çizilen kapaklar etkileyicidir.

KAYNANA

Görülen tek sayısı 9 Şubat 1953 tarihli 143. sayısıdır. Adana’da yayımlanmış mizah gazetelerindendir. Üzerindeki 6. ibaresinden 1948 yılında yayımlanmaya başlandığı tahmin edilmektedir.

BABACAN

29 Aralık 1942 – 19 Ekim 1948 tarihleri arasında yayımlanmıştır. Görülen son sayısı 667’dir. Cemal Bardakçı ratasından yayımlanan siyasi halk gazetesidir.