ALİ DAYI 1948

Pazartesi, Perşembe günleri çıkar siyasi, mizahi halk gazetesi. Sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden Mithat Eriş’dir. 1 Mart 1948 tarihinde yayın hayatına başlayarak 1950’li yıllarda yayımlanmıştır. Gazetede yayımlanan karikatürler imzasız olarak yayımlanmıştır. Karikatürler olgun bir çizgiye sahiptir. Mevcut sayılardan Demokrat Parti yanlısı yayın yaptığı anlaşılmaktadır. İç ve dış siyaset konularında karikatürlere yer verilmektedir.

error: Content is protected !!