PİNTİ

İbiş Ağa tarafından Kahire’de yayımlanmıştır. Abdülhamid döneminde, İstanbul dışında yayımlanan mizah gazetelerindendir. “Pinti” o dönemde, II. Abdülhamid’i yermek için kullanılan sıfatlardan biridir. Görülen tek sayısının tarihi, 15 Ağustos 1898 tarihli ilk sayısıdır.

BEBERUHİ 1898

Ayda bir def’a çıkar Osmanlı mizah gazetesidir. II. Abdülhamid döneminde İstanbul dışından ayın yapan mizah dergilerindendir. Osmanlı mizah basınının nadir dergilerinden birisidir. 1878 – 1908 arası dönemde yayın yapan bir çok dergi İstanbul dışından yayın yapmış ve yurt içine gizlice sokulmuştur. Bu dönem dergilerine Tokmak, Beberuhi, Laklak ve Dolap örnek verilebilir. Beberuhi de Cenevre’den yayın yapmıştır. II. Abdühamit’e muhalefet etmiştir. Ancak, yayın hayatı kısa sürmüştür. İlk sayı tarihi 1 Şubat 1898’dir. Ancak devam eden sayılardaki tarihlerde tutarsızlık vardır. Toplam görülen 5 sayısı mevcuttur.

error: Content is protected !!