ÇUVAL 1960

Haftalık siyasi mizah gazetesi. Sahibi: M. Güner SAMLI. Mes’ul Müdür: Ayhan YETKİNER. Umumi Neşriyat Müdürü: Müfit DURU. İlk sayı tarihi 9 Şubat 1960’tır. 9 sayı yayımlanmıştır. Gazetenin kadrosunda Bedii FAİK, Adnan VELİ, Aziz NESİN, Orhan BİRGİT, Hilmi YAVUZ, Ratip Tahir BURAK, Mıstık, Yalçın ÇETİN, Mim UYKUSUZ, Sade YALÇIN, Tonguç ve Halim BÜYÜKBULUT gibi önemli yazar ve karikatüristler yer almaktadır. Demokrat Partiye muhalif yayın yapmıştır.

YAĞMA

27 Mayıs ihtilalinin hemen ardından çıkan mizah gazetelerindendir. İlk sayı yayım tarihi 25 Haziran 1960’dır. O dönem yayımlanan Deccal, Külah gibi mizah gazetelerine benzer yayınlar yapmıştır. 20 Ağustos 1960 tarihli 8. nüshasında “Okurlarımızdan gördüğümüz yoğun rağbet üzerine bundan sonra haftada iki sayı yayımlanacağız” şeklinde bir ilan yayınlamasına rağmen, sonraki herhangi bir sayıya ulaşamadık.

TEKİR KEDİ 1960

Siyasi ve Mizahi Tarafsız Haftalık Mizahi Gazete. Sahibi: Mehmet ARSLANMEKİK. Yazi İşleri Müdürü: Fikret GÜNEŞ. Bursa’da yayımlanmıştır. 27 Mayıs İhtilalinden hemen sonra çıkan mizah gazetelerindendir. Arşivimizdeki sayısı yıl: 5 sayı: 110/7 olarak belirtilmektedir. Bu bakımdan daha önce aynı derginin 110 sayı yayımlandığı ve kapandığı, 27 Mayıs’tan sonra tekrar yayımlanmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Ancak önceki sayılarına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Mizah yazıları yalnızca yerel düzeydeki içeriği değil, ihtilal sonrası gelişmeleri konu almaktadır.

KÜLAH 1960

İlk sayı tarihi 16 Haziran 1960’dır. 11 sayı yayımlanmıştır. Ail’nin külahı Celale, Celalin ki Adnan’a. 27 mayıs ihtilalinden sonra yayımlanmıştır.

BİZİM ŞAKA (1960)

Haftalık Siyasi Mizah Gazetesi. Sahibi: Mustafa KIZILTAN. 27 Mayıs sonrası çıkan mizah dergilerindendir. 12 Ağustos – 1 Eylül 1960 tarihleri arasında ilk 4 sayısı gazete formatında çıkmıştır. Daha sonra tekrar birinci sayıdan başlayarak 15 Kasım 1960 tarihine kadar toplam 10 sayı daha yayımlanmıştır. Derginin numaralandırılmasında 4/1, 4/2 şeklinde numaralar tercih edilmiştir. Demokrat Partiye yönelik oldukça sert bir mizah anlayışı benimsenmiştir. Derginin kapaklarını Osman FİLİZ çizmiştir.

Bizim Şaka Mizah Dergisi
Bizim Şaka Mizah Gazetesi

AKBABA

Türk Mizah tarihinin en uzun ömürlü dergisidir. Yusuf Ziya ORTAÇ tarafından yayımlanmıştır. Akbaba, 1922’den 1977 yılına kadar yayımlanmıştır. Bu uzun süre zarfında, iki defa kapanmış ve tekrar yayımlanmaya başlamıştır. Akbaba’nın ilk dönemi 1922’den 1931 yılına kadarki dönemdir. Bu dönemin sonunda harf inkılabına hızlı intibak etmesi nedeniyle satışlarda yaşanan hızlı düşüştür. Bu dönemde toplam 875+5 sayı yayımlanmıştır. Akbaba’nın ikinci dönemi ise 4 Ocak 1934 tarihli sayı ile başlar ve 1949 yılına kadar devam eder. Bu dönemin sonuna doğru Akbaba kesintilere uğramış, bazı haftalar yayımlanamamıştır. 1952 yılındaki üçüncü döneminde ise 1952-61 yılları arasında 489, 1961-64 yılları arasında 126 ve 1964-77 yılları arasında 744 sayı yayımlanmıştır.

Gırgır, Çarşaf gibi dergilerin getirdiği yeni “Karikatür Dergisi” karşısında dayanamayarak 1977 yılında yayın hayatına son verir.  Yayım hayatı boyunca hemen hemen Türkiye karikatürünün önemli tüm ustalarına sayfalarında yer vermiştir. Akbaba dergisinin kapaklarını dönemin ünlü çizerleri çizmiştir. Bunlar arasında Cemal Nadir, Ramiz Gökçe, Necmi Rıza, Şevki Çankaya, Cafer Zorlu gibi isimler yer almaktadır.

1922 - 1928 arasında Osmanlıca Akbaba mizah gazetesi 610 sayı yayımlanmıştır.

Image 1 of 12

Akbaba mizah gazetesinin ilk sayı kapağı