VAY VAY

Hakkı Nezih tarafından 21 Haziran – 7 Temmuz 1925 tarihleri arasında 3 sayı yayımlanan mizah gazetesidir.

ÇALÇENE

Taşra mizah gazetelerindendir. Sahib- İmtiyaz ve müdür-i mes’ul: Yusuf Niyazi (Daday) Rıfat ILGAZ burada fıkralar yazmıştır. İlk sayı tarihi 8 Ocak 1928’dir. Kaç sayı yayımlandığına ilişkin bilgi mevcut değildir.

CİNGÖZ 1924

İmtiyaz sahibi: Zeynel Besim Beydir. 5 Eylül 1924 tarihli Ahenk gazetesinde çıkışı ile ilgili bir haber yer almıştır. İzmir’de yayımlanmıştır. Arşivimizdeki tek sayısı 15 Eylül 1924 tarihli 4. sayısıdır.

ŞEYTAN 1927

Resimli Mizah gazetesidir. İsmail Hakkı tarafından İskeçe’de çıkarılan gazetenin görülen tek sayısı 11 Kasım 1927 tarihli ilk sayısıdır. Künyede muharrir olarak A. Rıfkı adı geçmektedir. (Muhtemelen Aydede’nin çizeri Ahmet Rıfkı)

KARATEPELİ

Haftalık edebi mizahi gazetedir. Görülen tek sayısı 2 Şubat 1924 tarihli 12. sayısıdır. Adana’da yayımlanmıştır.

KELEBEK

Perşembe günleri neşrolunur, edebi, mizah mecmuasıdır. Müdür-i Mes’ul: Ahmet Şefik, Mehmed Reşad Nuri ve Müdürü: Mahmud Es’ad’dır. 12 Nisan 1923 – 3 Nisan 1924 tarihleri arasında 77 sayı yayımlanmıştır.

YENİ İBİŞ

II. Meşrutiyet döneminde İzmir’de yayımlanan İbiş dergisinin devamıdır. Milliyetperver mizah gazetesi. Müessisi: Ahmet Cemil. Müdür-i Mes’ul: Çulcuzade Halit. Muharrirleri: Zeynel Besim, Alemdaroğlu Lütfi. İzmir. Ahenk Matbaası. Haftalık. İlk sayısı 8 Şubat 1924 son sayısı ise 24 Mayıs 1924 tarihinde toplam 17 sayı yayımlanmıştır.

KARAGÖZ

Mizah basını tarihimizin en uzun ömürlü gazetesidir. 1908 yılından 1968 yılına kadar çok küçük kesintiler dışında yayımlanmayı başarmıştır. Karagöz Gazetesinin kurucusu kendisi de ilk Türk karikatüristlerden olan Ali Fuat Beydir. Karagöz’ün ilk sayısı II. Meşrutiyetin ilanından hemen sonra 10 Ağustos 1908’de gerçekleşti. Bu ilk dönemde başmuharrirliğini Mahmut Nedim üstlendi. Mahmut Nedim Karagöz gazetesine İncili Çavuş gazetesinin başyazarlığını bırakarak geçti. Bu dönemde Gazetenin karikatürlerini de Baha bey ve Halit Naci çizmiştir Mahmut Nedim’in Karagöz’den ayrılmasından sonra başyazarlığı Eşşek Gazetesini çıkaran Baha Tevfik aldı. Baha Tevfik’in 1914 yılında ölümünün ardından da başyazarlığı Mahmut Sadık Bey almıştır. Mahmut Sadık Beyin ardından da I. Dünya savaşına denk gelen yıllarda Karagöz’ün yönetimini Aka Gündüz üstlenmiş ve İngilizleri yeren yazılara yer vermiştir. Con Kikirik tiplemesi de Aka Gündüz tarafından üretilmiştir. Aka Gündüz’den sonra başyazarlığı üstlenen Burhan Cahit Morkaya’yla birlikte Karagöz kabuk değiştirerek daha ziyade bir “halk gazetesi” tarzına bürünmüştür. Burhan Cahit’in Köroğlu Gazetesini kurmasından sonra Karagöz bir süre Orhan Seyfi Orhon ve Refik Ahmet Sevengil yönetiminde çıkmaya devam eder. Daha sonra Gazete Ali Fuat Beyin kızı tarafından Halk Partisine satılır. Bu döneme kadar 10 Ağustos 1908 ila 26 Ocak 1935 tarihleri arasında kesintisiz 2803 sayı yayımlanmayı başarmıştır. 14 Şubat 1935 tarihinde tekrar birinci sayıdan başlayan Gazetenin yönetimini Sedat Simavi üstlenir. Bu tarihten Karagöz 31 Aralık 1968 yılındaki 5263 nolu sayı ile yayın hayatına son verir. Özellikle 1950’li yıllarda Demokrat Partiye karşı sert bir muhalefet yürütür. Bu dönemde, Ratip Tahir Burak da karikatürler çizer. 24 Aralık 1953 – 28 Nisan 1954 tarihleri arasında Yeni Karagöz, 11 Kasım 1959 – 28 Ocak 1960 tarihleri arasında da Bizim Karagöz adları altında yayımlanır. 27 Mayıs ihtilali öncesinde de 1 ay müddetle yayınına ara verir.

GELİNCİK

Mehmed Rauf tarafından Cumartesi ve Salı günleri neşrolunur edebi mizah gazetesidir. 8 Haziran – 5 Ağustos 1924 tarihleri arasında 9 sayı yayımlanmıştır. Kadın eğlence türü yayım politikası izlemiştir.

KAYNANA

İzmir’de yayımlanmıştır. Siyasi, mizahi, edebi gazete. Sahibi Fazıl Bey’dir. Sorumlu müdürlüğünü ise Hakkı Nezihi Bey yapmıştır. İlk sayısı 7 Mart 1927’de çıkmıştır. 6 sayı yayımlanabilen Kaynana’nın son sayısının yayım tarihi ise 17 Nisan 1927’dir.

error: Content is protected !!