NASREDDİN HOCA

Perşembe ve Pazartesi günleri çıkar siyasi, mizahi gazete. Döneminin en uzun ömürlü mizah gazetelerindendir. 6 Ocak 1927 ila 5 Temmuz 1928 tarihleri arasında 157 sayı yayımlanmıştır.

LEYLEK

“Resimli mizah gazetesi”. Ağustos 1924 tarihinde yayımlanmıştır. 14 Ağustos 1924 tarihli Ahenk gazetesinde çıkışı ile ilgili bir haber vardır. Ancak nüshasına ulaşamadık.

HAV HAV

İzmir’de yayımlanmıştır. İlk sayısı (belki de son sayısı) Nisan 1923 de çıkan “Havhav” mizah gazetesi hakkındaki tek bilgi Ahenk gazetesinde çıkışı ile ilgili 9 Nisan 1923 tarihinde çıkan haberdir.

GUGUK 1924

Cumartesi ve Çarşamba günleri çıkar, doğrudan kıl kadar şaşmaz, halktan hiçbir vakit ayrılmaz, milliyetperver mizah gazetesidir. Sahibi: Haşim Sami, Müdür-i Mesul: Mehmed Emin. 2 Ağustos – 4 Ekim 1924 tarihleri arasında 18 sayı yayımlanmıştır.

GÖLGE

Adana’da 1926 yılında yayımlanmış haftalık mizah mecmuasıdır. Mehmed Asım tarafından yayımlanmıştır. Bazı kaynaklarda 5 sayı yayımlandığı bilgisi yer almakla birlikte, nüshasına ulaşamadık.

DİKEN 1925

Trabzon’da Yunus-zade Tevfik tarafından 1925 yılında çıkarılmıştır. (Trabzon Basın Tarihi, Hüseyin Albayrak) Tevfik tarafından 1919 yılında da İğne isimli bir mizah gazetesi çıkarılmıştır. Bazı yayınlarda yer almakla birlikte, herhangi bir nüshasına veya kaç sayı yayımlandıklarına ilişkin bir bilgiye ulaşamadık. Yunus-zade Tevfik daha sonra Trabzon Belediye Başkanı olmuştur.

GÜLERYÜZ 1921

“Her Hafta Perşembe günleri çıkar, mesleğinde müstakil, edebi, siyasi, milliyetperver, Türk mizah gazetesidir”. Sahib ve Müdürü: Sedat Simavi. Diken Mizah Dergisinin devamı kabul edilebilir. Milli Mücadele döneminde Ankara Hükümeti yanlısı bir yayın çizgi izlemiştir. Ali Kemal’e karşı yayınlar yapmıştır.5 Mayıs 1921 ila 14 Ağustos 1923 tarihleri arasında 122 sayı yayımlanmıştır.

DEVEKUŞU 1925

Mizahi, edebi halk gazetesidir. 1925 senesi sonlarında Trabzon’da çıkmaya başlamış ve bir sene kadar yayınına devam etmiştir. Taş basması ve resimli bir gazetedir. Cemal Rıza Çınar tarafından çıkarılmıştır. (Hüseyin Albayrak, Trabzon Basın Tarihi) Görülen son sayısı 50’dir.

KAHKAHA 1923

1923 yılından itibaren Trabzon’da yayımlanmıştır. Sosyalist bir yayın politikasına sahiptir. 1925 yılında Takrir-i sükun Kanunu uyarınca kapatılmıştır. Görülen en son sayısı 153’tür. Bu yönüyle en uzun ömürlü taşra mizah gazetelerinden biridir.

VAY VAY

Hakkı Nezih tarafından 21 Haziran – 7 Temmuz 1925 tarihleri arasında 3 sayı yayımlanan mizah gazetesidir.

error: Content is protected !!