KAYNANA

Görülen tek sayısı 9 Şubat 1953 tarihli 143. sayısıdır. Adana’da yayımlanmış mizah gazetelerindendir. Üzerindeki 6. ibaresinden 1948 yılında yayımlanmaya başlandığı tahmin edilmektedir.

ŞAKACI 1953

Perşembe günleri çıkar siyasi mizah gazetesi. Taşra mizah gazetelerindendir. Kayseri de yayımlanmıştır. Sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden İsmail Evci.

CİMCİK 1953

M. Nail Ataer tarafından yayımlanan Cimcik’in görebildiğimiz tek sayısının tarihi 7 Şubat 1953’tür. Demokrat Partiye muhalif bir yayın anlayışı benimsemiştir.

DALKAVUK 1953

Haftalık siyasi mizah gazetesi.15 Mayıs – 5 Haziran 1953 (görülen son sayısı) tarihleri arasında 4 sayı yayımlanmıştır. Ferruh Doğan, Semih Balcıoğlu ve Metin Gökçe gibi dönemin önemli karikatüristlerinin çizimlerine yer vermiştir. Demokrat Parti karşıtı bir yayın çizgisi izlemiştir.

ALAY 1953

1 ve 8 Ocak 1953 tarihlerinde 2 sayı yayımlanmıştır.

AKBABA

Türk Mizah tarihinin en uzun ömürlü dergisidir. Yusuf Ziya ORTAÇ tarafından yayımlanmıştır. Akbaba, 1922’den 1977 yılına kadar yayımlanmıştır. Bu uzun süre zarfında, iki defa kapanmış ve tekrar yayımlanmaya başlamıştır. Akbaba’nın ilk dönemi 1922’den 1931 yılına kadarki dönemdir. Bu dönemin sonunda harf inkılabına hızlı intibak etmesi nedeniyle satışlarda yaşanan hızlı düşüştür. Bu dönemde toplam 875+5 sayı yayımlanmıştır. Akbaba’nın ikinci dönemi ise 4 Ocak 1934 tarihli sayı ile başlar ve 1949 yılına kadar devam eder. Bu dönemin sonuna doğru Akbaba kesintilere uğramış, bazı haftalar yayımlanamamıştır. 1952 yılındaki üçüncü döneminde ise 1952-61 yılları arasında 489, 1961-64 yılları arasında 126 ve 1964-77 yılları arasında 744 sayı yayımlanmıştır.

Gırgır, Çarşaf gibi dergilerin getirdiği yeni “Karikatür Dergisi” karşısında dayanamayarak 1977 yılında yayın hayatına son verir.  Yayım hayatı boyunca hemen hemen Türkiye karikatürünün önemli tüm ustalarına sayfalarında yer vermiştir. Akbaba dergisinin kapaklarını dönemin ünlü çizerleri çizmiştir. Bunlar arasında Cemal Nadir, Ramiz Gökçe, Necmi Rıza, Şevki Çankaya, Cafer Zorlu gibi isimler yer almaktadır.

1922 - 1928 arasında Osmanlıca Akbaba mizah gazetesi 610 sayı yayımlanmıştır.

Image 1 of 12

Akbaba mizah gazetesinin ilk sayı kapağı