HACİVAT

Musavver Eğlence Gazetesidir. Sahib-i imtiyaz, Hakkı’dır. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ilk yayımlanan mizah gazetelerindendir. Ancak kısa ömürlü olmuştur. 10 ve 12 Eylül 1908 tarihlerinde yalnızca 2 sayı yayımlanabilmiştir.

HAM HUM ŞARALOB

İzmir’de İbiş Gazetesinin yayımcısı Ahmed Cemil tarafından çıkarılmıştır. Gazetenin mesul müdürlüğü görevini Mahmud Taha yapmıştır. Görülen tek sayısı 21 Ocak 1910 tarihlidir. Görülen tek sayısında karikatüre yer verilmemiştir.

NEŞTER

“İnsan uyruklunun gizli yanlışlıklarını (bozukluklarını) açan (otopsi eden) ve çözümleyen (tahlil eden) haftalık mizah gazetesi” İlk sayısı 10 Nisan 1909’da, son sayısı ise Haziran 1909’da Emin Zeki Bey tarafından İzmir’de yayımlanmıştır.

HAYAL-İ TASVİR

Yani Martoğlu tarafından çıkarılan Gazetenin sermuharrirliğini Bedestanizade Muhammed Sadık yapmıştır. Haftada iki defa Cumartesi ve salı günleri neşrolunur. Müdafaa-i Hukuk, vatan ve hadi-i mille, musavver, mizahi osmanlı gazetesidir. 1 ve 4 Eylül 1908 tarihlerinde yalnızca iki sayı yayımlandıktan sonra iki siyasi gazeteyle birleşerek “Üç Gazete” adı altında yayımını sürdürmüştür. Gazetede tek bir karikatür yer almaktadır.

TOKMAK

İzmir’de yayımlanmıştır. İmtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü Mehmet Emin Bey’dir. Mayıs ve Ekim 1910 tarihleri arasında 20 sayı yayımlanmıştır. Milli Kütüphanede yalnızca 15. ve 20. sayıları vardır. 1901 ve 1911 yıllarında Şehabettin Hasib tarafından Cenevre ve İstanbul’da çıkarılan Tokmak isimli gazetelerin devamı değildir.

TOKMAK

II. Abdülhamid döneminde yurtdışında yayımlanarak yabancı postalar tarafından ülkeye sokulan mizah gazetelerindendir. Gazetenin kapağında da bu durum resmedilmektedir. Resimdeki Ecnebi postahaneleri temsil eden ata II. Abdülhamid saldırmaktadır. Cenevre’den yayımlanmıştır. Bu dönemde yayımlanan diğer mizah gazeteleri gibi kısa ömürlü olmuştur. 5 sayı yayımlanmıştır. Gazete künyesinde yayıncısına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Şehabeddin Hasib tarafından 1911 yılında aynı isimli ve künye resimli bir gazete daha yayımlanmıştır. Bu bakımdan bu gazetenin yayıncısının da Şehabettin Hasib olduğu düşünülebilir.

YARIN

Naci Kaşif ve Halid Rıfkı tarafından İskenderiye’de çıkarılan mizah dergisidir. 1 Ocak – 12 Nisan 1920 tarihleri arasında 21 sayı yayımlanmıştır.

YENİ EĞLENCE

Orhan Seyfi tarafından ilk sayısı 10 Haziran 1921 tarihinde çıkarılan mizah dergisidir. Milli Kütüphanede en son 4. sayısı mevcuttur. Dönemin gazeteleri Diken ve Güleryüz formatında yayımlanmıştır.

ZEYBEK

“Şimdilik haftada bir çıkar, ciddi ve mizahi her silahı atar, resimli halk gazetesidir. İmtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü Kantarağasıoğlu Ömer Selahattin Bey’dir. İlk sayı tarihi 22 Kasım 1918’dir. Ulaşabildiğimiz son sayısı arşivimizdeki 3 Ocak 1919 tarihli 7. sayısıdır. “Kahbe Deli” imzasıyla burada efeliği yücelten yazılar yayımlayan Ömer Selahattin 13 Nisan 1919’dan itibaren Zeybek’in yerine günlük olarak Efe’yi çıkarmaya başlar. Ancak işgal günü Yunan kuvvetleri gazetenin idarehanesini tahrip ederek hem gazeteyi kapatır hem de yazarın eserlerine ve evrakına zarar verirler. Bu iki gazete de Türkçü ve halkçı tiplemeleriyle dikkati çeker (Huyugüzel 2000: 492-493).

ŞEYTAN 1918

Çarşamba günleri neşrolunur mizah gazetesidir. Sahib ve Müdürü: Ali Avni. Ramiz Gökçe’nin ilk karikatürlerinin yayımlandığı dergidir. Görülen son sayısı, 5 Eylül 1918 tarihli 7. sayısıdır.