MUSAVVER GEVEZE

Kirkor Faik tarafından çıkarılan Geveze serisi dergilerin ilkidir. II. Meşturiyetin ilanından sonra ilk çıkan mizah gazetelerindendir. Günlük olarak yayımlanmıştır. 8 Ağustos – 16 Ekim 1908 tarihleri arasında 63 sayı yayımlanmış, 1 aylık aranın arından Geveze ismiyle tekrar yayımlanmaya başlanmıştır.

GEVEZE 1875

İlk sayı tarihi 6 Ağustos 1875’dir. Tevfik (Muhtemelen Çaylak Tevfik) tarafından 10 sayı yayımlanmıştır.

GELİNCİK

Mehmed Rauf tarafından Cumartesi ve Salı günleri neşrolunur edebi mizah gazetesidir. 8 Haziran – 5 Ağustos 1924 tarihleri arasında 9 sayı yayımlanmıştır. Kadın eğlence türü yayım politikası izlemiştir.

GECEKUŞU

İmtiyaz sahibi: Arif Hikmet ve Mes’ul Müdürü: Mehmed Kemalettin’dir. 6 Ocak – 9 Şubat 1911 tarihleri arasında Tanin Matbaasında 3 sayı yayımlanabilmiştir. Kısa ömürlü olan Gecekuşu’nün künye resmi ilginçtir.

GAGABURUN İLE İBİŞ

Yeni Gazete’nin eki olarak 1908’de yayımlanmış tek sayılık mizah risalesidir. “Eşref saatte neşredilir mizah risalesidir.” Müdür-i Mes’ul: El kubur el buruni. Sermuharriri: Çaylak. Gagaburun ile, II. Abdülhamid hicvedilmektedir.

FEYLESOF

9 Temmuz – 6 Ağustos 1914 tarihleri arasında Mehmet Hakkı tarafından 5 sayı yayımlanmıştır.

FALAKA

7 Ağustos -12 Ekim 1911 tarihleri arasında Mahmud Nedim tarafından 19 sayı yayımlanmıştır.

MALUM

Malum mizah gazetesi, Yuha gazetesinin kapanmasının ardından 20 Aralık 1910 – 9 Ocak 1911 tarihleri arasında Baha Tevfik tarafından 6 sayı yayımlanmıştır. Malum gazetesinin kapanmasından sonra Eşşek gazetesinin 1912 yılında tekrar yayımlanmasına kadar serinin başka gazetesi çıkmamıştır.

YUHA

Kibar dergisinin kapanmasının ardından Baha Tevfik tarafından 15 Aralık 1910 tarihinde tek sayı yayımlanmıştır. Baha Tevfik Yuha’nın ardından Malum Mizah gazetesini çıkaracaktır.

KİBAR

Eşşek dergisinin kapatılmasından sonra 6 Aralık 1910 tarihinde tek sayı yayımlanabilmiştir. Kibar’ın ardından Eşşek Mizah gazetesinin tekrar yayınına başlamasına kadar, Baha Tevfik, Yuha ve Malum Mizah Gazetelerini çıkaracaktır.