DOLAB

Ayda bir neşrolunur Türk mizah gazetesidir. Folkestone/İngiltere’de yayımlanmıştır. II. Abdülhamid döneminde istanbul dışından yayın yapan Jön Türkler tarafından yayınlanarak ecnebi postaneler aracılığıyla yurda sokulan mizah gazetelerindendir. Aylık olarak 14 Ekim 1900 ila 14 Nisan 1901 tarihleri arasında 6 sayı yayımlanmıştır.

TOKMAK

II. Abdülhamid döneminde yurtdışında yayımlanarak yabancı postalar tarafından ülkeye sokulan mizah gazetelerindendir. Gazetenin kapağında da bu durum resmedilmektedir. Resimdeki Ecnebi postahaneleri temsil eden ata II. Abdülhamid saldırmaktadır. Cenevre’den yayımlanmıştır. Bu dönemde yayımlanan diğer mizah gazeteleri gibi kısa ömürlü olmuştur. 5 sayı yayımlanmıştır. Gazete künyesinde yayıncısına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Şehabeddin Hasib tarafından 1911 yılında aynı isimli ve künye resimli bir gazete daha yayımlanmıştır. Bu bakımdan bu gazetenin yayıncısının da Şehabettin Hasib olduğu düşünülebilir.

error: Content is protected !!