MİRAT_I ALEM

Her Perşembe günü neşrolunur, fenni ve ebedi seyehat, teracim-i ahval ve mizah gazetesidir. Sahib-i Müdür-i Mes’ul: Mehmed Tevfik. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ilk yayımlanan mizah gazetelerindendir. İlk sayı tarihi 20 Ağustos 1908’dir. 5 sayı yayımlanmıştır.

ÖKÜZ MEHMET PAŞA

Markopaşa serisi mizah gazetelerindendir. Abdullah IŞIKSEL tarafından 6 – 20 Ekim 1949 tarihleri arasında 3 sayı yayımlanmıştır.

BAŞDAN

Pazartesi günleri çıkar halk gazetesidir. Aziz NESİN tarafından Nusret NESİN adıyla çıkarılmıştır. Birinci sayı tarihi 9 Temmuz 1948’dir. İlk sayıda Marko Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa ve Ali Baba gazetelerinin devamı olduğu belirtilmektedir. 30 Haziran 1950 tarihli 27. sayıdan itibaren Yeni Başdan adıyla yayınına devam etmiştir.

MEDET

Aziz Nesin ve Mefkur Demiray tarafından 23 Nisan – 27 Temmuz 1950 tarihleri arasında 25 sayı yayımlanmıştır. Künyesinde sırasıyla Markopaşa, Merhumpaşa, Malumpaşa, Alibaba, Yedi Sekiz Hasanpaşa ve Öküz Mehmet Paşa Gazetelerinin devamı olduğunu belirtmektedir. Aziz Nesin bu sıralamada kendisinin içinde bulunmadığı Hür Markopaşa ve Bizim Paşa gibi gazetelerin isimlerini anmamıştır. Medet Gazetesinde Aziz Nesin Markopaşa hikayesini bir yazı dizisi halinde anlatmaktadır. Bu bakımdan önemlidir. Ayrıca Medet’in 27 Temmuz 1950 tarihli 25. sayısı serinin son sayısı olarak kabul edilebilir.

BİZİM PAŞA

Markopaşa serisi dergilerindendir. Aziz NESİN tarafından yayımlanmıştır. Sahibi M. Remzi Gürcan’dır. 24 Haziran – 8 Temmuz 1949 tarihleri arasında 3 sayı yayımlanmıştır.

HÜR MARKOPAŞA (YENİ SERİ)

Marko paşa serisi dergilerindendir. İlk sayısı 27 Mart 1950 tarihinde Rıfat ILGAZ ve Raci DİNÇER tarafından çıkarılmıştır. Son sayı tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte arşivimizdeki son sayısı 10 Temmuz 1950 tarihli 15. sayısıdır.

YEDİ SEKİZ PAŞA

Marko Paşa serisi dergilerdendir. 29 Nisan 1949 ile 20 Mayıs 1949 tarihleri arasında Orhan Müstecablı tarafından 4 sayı yayımlanmıştır.

HÜR MARKOPAŞA

Markopaşa serisi dergilerindendir. 1. sayısı Orhan Erkip tarafından, 2. sayıdan itibaren ise, hapisten çıkan Rıfat ILGAZ tarafından 7 Ocak 1949 ile 12 Eylül 1949 tarihleri arasında 19 sayı yayımlanmıştır.

MARKOPAŞA (3. DÖNEM)

1 Nisan 1949 tarihinde Mahmut Kayman tarafından tek sayı yayımlanmıştır. Markopaşa ismiyle Markopaşa serisinde yayımlanan son sayıdır.

MARKO PAŞA (2. DÖNEM)

Rıfat ILGAZ ve Aziz nesin tarafından Sabahattin Ali’nin Marko Paşa’dan ayrılmasından ardından da şüpheli ölümünden sonra 29 Ekim 1948 ile 14 Şubat 1949 tarihleri arasında 16 sayı yayımlanmıştır.

error: Content is protected !!