GOLİK

Kürtçe mizah dergisidir. İlk sayı yayım tarihi 8 Nisan 2012’dir. Bolu F Tipi Cezaevinde ömür boyu hapse mahkum Mehmet Boğatekin tarafından Gerger Fırat Gazetesinin eki olarak yayımlanmıştır. Dergideki yazı ve karikatürler savcılık tarafından görülerek yayımlanmıştır. Amatör bir ekip tarafından yayımlanmakla birlikte kaliteli bir baskıya sahiptir. Dergideki yazılar çoğunlukla Kürtçe olmakla birlikte Türkçe yazılara da yer verilmiştir. Görülen son sayısı Temmuz-Ağustos 2017 tarihli 18. sayısıdır.

DÜDÜK 1957

Taşra Mizah gazetelerinmdendir. Nuri DAĞTEKİN tarafından Antalya’da yayımlanmıştır. Yazı işleri Müdürü Sudi Türel’dir. Yerel bir gazete olmasına rağmen uzun soluklu bir mizah gazetesi olmuştur. Görebildiğim son sayısı 77’dir.

EFE

Cumartesi günleri çıkar İzmir’in biricik siyasal halk gazetesi. İlk sayı tarihi 4 Temmuz 1936’dır. M. Sırrı Sanlı tarafından çıkarılmıştır. İlk sayfada yayımlanan karikatürlerde K. Atamal imzası vardır. Taşra mizah basını gazetelerindendir. İzmir’de yayımlanmıştır. Görülen son sayısı 11’dir.

ŞEYTAN 1927

Resimli Mizah gazetesidir. İsmail Hakkı tarafından İskeçe’de çıkarılan gazetenin görülen tek sayısı 11 Kasım 1927 tarihli ilk sayısıdır. Künyede muharrir olarak A. Rıfkı adı geçmektedir. (Muhtemelen Aydede’nin çizeri Ahmet Rıfkı)

ŞEYTAN 1918

Çarşamba günleri neşrolunur mizah gazetesidir. Sahib ve Müdürü: Ali Avni. Ramiz Gökçe’nin ilk karikatürlerinin yayımlandığı dergidir. Görülen son sayısı, 5 Eylül 1918 tarihli 7. sayısıdır.

EZOP

Menafi-i Mülk-ü millet ve devlete hakim musavver Osmanlı mizah gazetesidir. Sahib-i imtiyaz ve Müdür-i mesul: Türkiye Kütüphanesi. Sahibi: Mihran. Muharrir ve musavvirleri: Mehmed Sedad – Agah. İstanbul. Cihan matbaası. Haftada 2 defa yayımlanmıştır. İlk sayısı 02 Eylül 1908 tarihinde yayımlanmıştır. 3. sayısının ardından kapatılınca Karakuş Ezop ismiyle yayın hayatına devam ettiyse de ancak 3 sayı daha yayımlanabilmiştir. Karakuş Ezop’un görülen son sayısı, 30 Eylül 1908 tarihli 3. sayıdır.

KARATEPELİ

Haftalık edebi mizahi gazetedir. Görülen tek sayısı 2 Şubat 1924 tarihli 12. sayısıdır. Adana’da yayımlanmıştır.

TIRPAN 1992

Muhafazakar mizah gazetesidir. Ankara’da ilk sayılarda aylık, 5. sayıdan itibaren 2 ayda bir yayımlanmıştır.Topam 24 sayı yayımlanmıştır. Ancak bazı sayıları iki sayı şeklindedir. Bu nedenle toplam 14 fasiküldür. Sahibi: Yağmur Basın Yayın adına Ahmet Efilti, Genel Yayın Yönetmeni: Necdet Kuru, Yazı İşleri Müdürü: Mustafa Şeker’dir. Haberleşme adresi ise Yenişehir/Ankara’dır. Tırpan’da yer alan çizerler, Necdet Kuru, Mahmut Yılmaz, Murat Yılmaz, Yahya Kemal, Niyazi Çöl, Eşref Kotan, Avni Doğan, Osman Suroğlu, Osman Aytekin, Ali Osman Taş, Seyit, Abdullah Yıldırım’dır.

ZILGIT

Siyasi mizah gazetesi. İlk sayı yayım tarihi 20 Eylül 1955’tir. Gazetede karikatüre yer verilmemiştir. Gazetenin yarısına yakını reklamdan oluşmaktadır. Nerede yayımlandığı ve kimin yayımladığı konusunda bilgi yoktur. Ancak yayımlanan reklamlardan Gaziantep’te yayımlandığı anlaşılmaktadır. Bir yazıda Fazlı LEVENT adı görülmektedir.