HANGİ YILIN DERGİLERİNİ ARIYORSUNUZ?

 

HANGİ DERGİYİ ARIYORSUNUZ?

SEYRİADEM MİZAH DERGİSİ ARŞİVİ

Seyriadem Mizah Süreli Yayınlar Arşivinin araştırmacılar için zengin bir “Mizah Süreli Yayınları Bibliyografyası” olmasını amaçlıyoruz. Bunu yaparken hiç bir kar amacı gütmüyoruz. Sadece entelektüel hayatımıza bir katkı yapmayı amaçlıyoruz.

Bu bakımdan, her türlü yorum eleştiri ve katkılara da açık olduğumuzu belirtiyoruz.

error: Content is protected !!