MUSAVVER KAVAL

Eskişehir’de yayımlanmıştır. Perşembe günleri çıkar. Edebi mizah gazetesidir” alt başlığı ile yayımlanmıştır. Sahip ve müdürü Tıskoğlu Mustafa Remzi, başyazarı ise Tevfik el -Bari’dir Resimleyen ise yine Mustafa Remzi’dir. İdarehanesi Köprübaşı’nda Porsuk Oteli, basıldığı matbaa ise Ticaret Matbaası’dır. Kaynaklarda rastlanan tek sayısı 15 Nisan 1920 tarihli 10. sayısıdır. (Kaynak: Doç. Dr. Kemal YAKUT, Şehir Kültürü Dergisi)

KAHKAHA 1922

“Edebi, Mizahi Kahkaha” İmtiyaz sahibi ve başyazarı Sakızlı Mehmet Sırrı olarak da tanınan Mehmet Sırrı (Sanlı) Bey’dir. Yazı kurulu müdürlüğünü ve sorumlu müdürlüğünü İsmail Hakkı (Ocakoğlu) Bey yapmıştır. İlk sayı yayım tarihi 30 Aralık 1922’dir. Görebildiğimiz son sayısı 6. sayıdır.

KAHKAHA 1919

El yazısı mizah gazetesidir. Kaç sayı yayımlandığına dair bir bilgiye ulaşamadık. (Kaynak: İstanbul Müzayede)

GÜLERYÜZ 1921

“Her Hafta Perşembe günleri çıkar, mesleğinde müstakil, edebi, siyasi, milliyetperver, Türk mizah gazetesidir”. Sahib ve Müdürü: Sedat Simavi. Diken Mizah Dergisinin devamı kabul edilebilir. Milli Mücadele döneminde Ankara Hükümeti yanlısı bir yayın çizgi izlemiştir. Ali Kemal’e karşı yayınlar yapmıştır.5 Mayıs 1921 ila 14 Ağustos 1923 tarihleri arasında 122 sayı yayımlanmıştır.

DİKEN 1918

“Her hafta Çarşamba günleri çıkar mesleğinde müstakil, edebi siyasi mizah gazetesidir. Sedat Simavi tarafından yayımlanmıştır. İlk sayı yayım tarihi 30 Ekim 1918’dir. Cemal Nadir’in ilk karikatürü 56. sayıda Diken’de yayımlanmıştır. Arşivimizdeki son nüshası 14 Ocak 1921 tarihli 69. sayısıdır. Mütareke yıllarında yayınına başlamış, Milli Mücadelenin ilk yılında devam etmiştir. Güleryüz dergisinin temellerini atmıştır.

KAFES

Midhat bey tarafından Kahire’de 1 Mart – 10 Nisan 1919 tarihleri arasında 15 sayı yayımlanmıştır.

İĞNE 1919

 Yunus-zade Tevfik tarafından 1919 yılında Trabzon’da çıkarılmıştır. Çeşitli yayınlarda yayımlandığına dair bilgiler bulunmakla birlikte, herhangi bir nüshası ile karşılaşamadık.

YARIN

Naci Kaşif ve Halid Rıfkı tarafından İskenderiye’de çıkarılan mizah dergisidir. 1 Ocak – 12 Nisan 1920 tarihleri arasında 21 sayı yayımlanmıştır.

YENİ EĞLENCE

Orhan Seyfi tarafından ilk sayısı 10 Haziran 1921 tarihinde çıkarılan mizah dergisidir. Milli Kütüphanede en son 4. sayısı mevcuttur. Dönemin gazeteleri Diken ve Güleryüz formatında yayımlanmıştır.

ZEYBEK

“Şimdilik haftada bir çıkar, ciddi ve mizahi her silahı atar, resimli halk gazetesidir. İmtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü Kantarağasıoğlu Ömer Selahattin Bey’dir. İlk sayı tarihi 22 Kasım 1918’dir. Ulaşabildiğimiz son sayısı arşivimizdeki 3 Ocak 1919 tarihli 7. sayısıdır. “Kahbe Deli” imzasıyla burada efeliği yücelten yazılar yayımlayan Ömer Selahattin 13 Nisan 1919’dan itibaren Zeybek’in yerine günlük olarak Efe’yi çıkarmaya başlar. Ancak işgal günü Yunan kuvvetleri gazetenin idarehanesini tahrip ederek hem gazeteyi kapatır hem de yazarın eserlerine ve evrakına zarar verirler. Bu iki gazete de Türkçü ve halkçı tiplemeleriyle dikkati çeker (Huyugüzel 2000: 492-493).

error: Content is protected !!