DOLAB

Ayda bir neşrolunur Türk mizah gazetesidir. Folkestone/İngiltere’de yayımlanmıştır. II. Abdülhamid döneminde istanbul dışından yayın yapan Jön Türkler tarafından yayınlanarak ecnebi postaneler aracılığıyla yurda sokulan mizah gazetelerindendir. Aylık olarak 14 Ekim 1900 ila 14 Nisan 1901 tarihleri arasında 6 sayı yayımlanmıştır.

error: Content is protected !!