SIFIR

Sait MUNZUR tarafından yayımlanmıştır. İmtiyaz Sahibi: Fatma Munzur. Ankara’da aylık olarak yayımlanmıştır. İlk sayı yayım tarihi 1 Eylül 1983’tür. 12 sayı yayımlanmıştır. Yazısız karikatür örneklerine yer vermiştir.

ŞAMAR

Aylık Aktüel mizah dergisidir. İlk sayı tarihi Şubat 1966’dır.

TİMSAH

Hisli dergi. 15 günlük mizah dergisidir. İlk sayı yayım tarihi 15 Ocak 2001’dir. Yayımlayan Seçkin yayıncılık adına Neval Ayyıldız’dır. Derginin yazar ve çizerleri arasında A. Gürsel, Kenan Aydın, İsa Efe, Mümin Durmaz, Evrensel Barış Berkant, Erkan Uğursoy, Belkıs Yılmaz ve Memnu Yılmaz yer almaktadır.

YAĞMA

27 Mayıs ihtilalinin hemen ardından çıkan mizah gazetelerindendir. İlk sayı yayım tarihi 25 Haziran 1960’dır. O dönem yayımlanan Deccal, Külah gibi mizah gazetelerine benzer yayınlar yapmıştır. 20 Ağustos 1960 tarihli 8. nüshasında “Okurlarımızdan gördüğümüz yoğun rağbet üzerine bundan sonra haftada iki sayı yayımlanacağız” şeklinde bir ilan yayınlamasına rağmen, sonraki herhangi bir sayıya ulaşamadık.

KAYNANA

İzmir’de yayımlanmıştır. Siyasi, mizahi, edebi gazete. Sahibi Fazıl Bey’dir. Sorumlu müdürlüğünü ise Hakkı Nezihi Bey yapmıştır. İlk sayısı 7 Mart 1927’de çıkmıştır. 6 sayı yayımlanabilen Kaynana’nın son sayısının yayım tarihi ise 17 Nisan 1927’dir.

KAYNANA

Görülen tek sayısı 9 Şubat 1953 tarihli 143. sayısıdır. Adana’da yayımlanmış mizah gazetelerindendir. Üzerindeki 6. ibaresinden 1948 yılında yayımlanmaya başlandığı tahmin edilmektedir.

PASTIRMACI BACANAK

Taşra Mizah gazetelerindendir. Kayseri’de çıkarılmıştır. Ertuğrul Üner tarafından çıkarılan Bacanak gazetesi ile, Lütfi Temuçin tarafından tarafından çıkartılan Pastırmacı Gazetelerinin birleşmesi sonucu yayımlanmıştır. Pastırmacı Bacanak Gazetesinin ilk sayı tarihi 29 Ocak 1955’tir.

PASTIRMACI

Taşra Mizah gazetelerindendir. Kayseri’de çıkarılmıştır. Lütfi Temuçin tarafından çıkarılan siyasi mizahi gazete. İlk sayı tarihi 11 Ekim 1954’tür. Daha Sonra 14. sayıdan itibaren Ertuğrul Üner tarafından çıkartılan Bacanak Gazetesiyle birleşerek adı Pastırmacı Bacanak olmuştur. Pastırmacı Bacanak Gazetsinin ilk sayı tarihi 29 Ocak 1955’tir.

TEKİR KEDİ 1960

Siyasi ve Mizahi Tarafsız Haftalık Mizahi Gazete. Sahibi: Mehmet ARSLANMEKİK. Yazi İşleri Müdürü: Fikret GÜNEŞ. Bursa’da yayımlanmıştır. 27 Mayıs İhtilalinden hemen sonra çıkan mizah gazetelerindendir. Arşivimizdeki sayısı yıl: 5 sayı: 110/7 olarak belirtilmektedir. Bu bakımdan daha önce aynı derginin 110 sayı yayımlandığı ve kapandığı, 27 Mayıs’tan sonra tekrar yayımlanmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Ancak önceki sayılarına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Mizah yazıları yalnızca yerel düzeydeki içeriği değil, ihtilal sonrası gelişmeleri konu almaktadır.

BABACAN 1942

29 Aralık 1942 – 19 Ekim 1948 tarihleri arasında yayımlanmıştır. Görülen son sayısı 667’dir. Cemal Bardakçı ratasından yayımlanan siyasi halk gazetesidir.