MEDET

Aziz Nesin ve Mefkur Demiray tarafından 23 Nisan – 27 Temmuz 1950 tarihleri arasında 25 sayı yayımlanmıştır. Künyesinde sırasıyla Markopaşa, Merhumpaşa, Malumpaşa, Alibaba, Yedi Sekiz Hasanpaşa ve Öküz Mehmet Paşa Gazetelerinin devamı olduğunu belirtmektedir. Aziz Nesin bu sıralamada kendisinin içinde bulunmadığı Hür Markopaşa ve Bizim Paşa gibi gazetelerin isimlerini anmamıştır. Medet Gazetesinde Aziz Nesin Markopaşa hikayesini bir yazı dizisi halinde anlatmaktadır. Bu bakımdan önemlidir. Ayrıca Medet’in 27 Temmuz 1950 tarihli 25. sayısı serinin son sayısı olarak kabul edilebilir.

HÜR MARKOPAŞA (YENİ SERİ)

Marko paşa serisi dergilerindendir. İlk sayısı 27 Mart 1950 tarihinde Rıfat ILGAZ ve Raci DİNÇER tarafından çıkarılmıştır. Son sayı tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte arşivimizdeki son sayısı 10 Temmuz 1950 tarihli 15. sayısıdır.

KUŞKONMAZ – TIRPAN

13 Mayıs – 1 Temmuz 1949 tarihleri arasında 8 sayı yayımlanmış Demokrat Parti yanlısı siyasi mizah gazetesidir. 16 Temmuz 1949 tarihli 9. sayıdan sonra yayın hayatına Tırpan adıyla devam etmiştir. 31 Mart 1950 tarihli 44. sayı ile Tırpan da yayın hayatına veda etmiştir.

YALAZA

Sabri Türkozan tarafından çıkarılan haftalık siyasi mizah gazetesi. Yazı işlerini İsmet Bozdağ’ın yaptığı Demokrat Partisi yanlı gazete, 26 Mart – 8 Mayıs tarihleri arasında 7 sayı yayımlanmıştır.

KARAGÖZ

Mizah basını tarihimizin en uzun ömürlü gazetesidir. 1908 yılından 1968 yılına kadar çok küçük kesintiler dışında yayımlanmayı başarmıştır. Karagöz Gazetesinin kurucusu kendisi de ilk Türk karikatüristlerden olan Ali Fuat Beydir. Karagöz’ün ilk sayısı II. Meşrutiyetin ilanından hemen sonra 10 Ağustos 1908’de gerçekleşti. Bu ilk dönemde başmuharrirliğini Mahmut Nedim üstlendi. Mahmut Nedim Karagöz gazetesine İncili Çavuş gazetesinin başyazarlığını bırakarak geçti. Bu dönemde Gazetenin karikatürlerini de Baha bey ve Halit Naci çizmiştir Mahmut Nedim’in Karagöz’den ayrılmasından sonra başyazarlığı Eşşek Gazetesini çıkaran Baha Tevfik aldı. Baha Tevfik’in 1914 yılında ölümünün ardından da başyazarlığı Mahmut Sadık Bey almıştır. Mahmut Sadık Beyin ardından da I. Dünya savaşına denk gelen yıllarda Karagöz’ün yönetimini Aka Gündüz üstlenmiş ve İngilizleri yeren yazılara yer vermiştir. Con Kikirik tiplemesi de Aka Gündüz tarafından üretilmiştir. Aka Gündüz’den sonra başyazarlığı üstlenen Burhan Cahit Morkaya’yla birlikte Karagöz kabuk değiştirerek daha ziyade bir “halk gazetesi” tarzına bürünmüştür. Burhan Cahit’in Köroğlu Gazetesini kurmasından sonra Karagöz bir süre Orhan Seyfi Orhon ve Refik Ahmet Sevengil yönetiminde çıkmaya devam eder. Daha sonra Gazete Ali Fuat Beyin kızı tarafından Halk Partisine satılır. Bu döneme kadar 10 Ağustos 1908 ila 26 Ocak 1935 tarihleri arasında kesintisiz 2803 sayı yayımlanmayı başarmıştır. 14 Şubat 1935 tarihinde tekrar birinci sayıdan başlayan Gazetenin yönetimini Sedat Simavi üstlenir. Bu tarihten Karagöz 31 Aralık 1968 yılındaki 5263 nolu sayı ile yayın hayatına son verir. Özellikle 1950’li yıllarda Demokrat Partiye karşı sert bir muhalefet yürütür. Bu dönemde, Ratip Tahir Burak da karikatürler çizer. 24 Aralık 1953 – 28 Nisan 1954 tarihleri arasında Yeni Karagöz, 11 Kasım 1959 – 28 Ocak 1960 tarihleri arasında da Bizim Karagöz adları altında yayımlanır. 27 Mayıs ihtilali öncesinde de 1 ay müddetle yayınına ara verir.

TORPİL

Remzi Kuşcu tarafından 1950 seçimlerinden sonra çıkarılan, haftalık siyasi mizahi, içtimai, milliyetçi, demokrat gazetedir. Ulaşılabilen tek sayısı 16 Temmuz 1950 tarihli ilk sayısıdır.

HAYRET

1950 seçimleri esnasında yayımlanmıştır. Sahibi ve Başmuharriri: Hüsnü YAMAN. Yazı işlerini fiilen idare eden: Ertuğrul ŞEVKET. Cumartesi günleri çıkar, Siyasi Mizah Gazetesi. Gazetedeki karikatürler Semih Balcıoğlu imzasını taşımaktadır. Hakkında kesin bir bilgiye ulaşamamış olmakla birlikte o dönemde çıkan seçim dönemi mizah gazetelerinin özelliğini taşımaktadır.

MİZAH

Ramiz Gökçe tarafından hazırlanan Mizah dergisi iki dönem halinde yayımlanmıştır. İlk dönemi 12 Temmuz 1946 ile 7 Eylül 1951 tarihleri arasında toplam 267 sayı yayımlanmıştır. Sağlık sorunları nedeniyle dergiye ara veren Ramiz, daha sonra 14 Mart 1952’de Mizah dergisini tekrar yayımlanmıştır. Ancak uzun ömürlü olmamış, 18 Nisan 1952 tarihli 6. sayısı ile yayımına son vermiştir. Derginin kapanmasından, kısa bir süre sonra da Ramiz hayata gözlerini yummuştur. Bol karikatürlü bir dergi olan Mizah, Demokrat Partiye yakın bir yayın çizgisi izlemiştir. Özellikle, Ramiz tarafından çizilen kapaklar etkileyicidir.

KAYNANA

Görülen tek sayısı 9 Şubat 1953 tarihli 143. sayısıdır. Adana’da yayımlanmış mizah gazetelerindendir. Üzerindeki 6. ibaresinden 1948 yılında yayımlanmaya başlandığı tahmin edilmektedir.