MEDET

Aziz Nesin ve Mefkur Demiray tarafından 23 Nisan – 27 Temmuz 1950 tarihleri arasında 25 sayı yayımlanmıştır. Künyesinde sırasıyla Markopaşa, Merhumpaşa, Malumpaşa, Alibaba, Yedi Sekiz Hasanpaşa ve Öküz Mehmet Paşa Gazetelerinin devamı olduğunu belirtmektedir. Aziz Nesin bu sıralamada kendisinin içinde bulunmadığı Hür Markopaşa ve Bizim Paşa gibi gazetelerin isimlerini anmamıştır. Medet Gazetesinde Aziz Nesin Markopaşa hikayesini bir yazı dizisi halinde anlatmaktadır. Bu bakımdan önemlidir. Ayrıca Medet’in 27 Temmuz 1950 tarihli 25. sayısı serinin son sayısı olarak kabul edilebilir.