DİYOJEN 1870

Gölge etme başka ihsan istemem.” Sahibi: Teodor Kasab. İstanbul. Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Matbaası. 22,5×33,5 (Haftada iki üç def’a) 12 Teşrin II 1286 – 29 Kanun I 1288Terakki’den sonra yayımlanmış ikinci mizah gazetesidir. Terakki’nin bir gazeteye bağlı olarak yayımlandığı düşünüldüğünde bağımsız ilk mizah gazetesi olarak kabul edilebilir. Münir Süleyman Çapanoğlu’nun ifadesine göre Türkçe olarak yayımlanmadan önce, Rumca, Ermenice ve Fransızca da yayımlanmıştır. Mizah tarihimizde önemli bir yayıncı olan Teodor Kasap, Diyojen’den sonra da Hayal ve Çıngıraklı Tatar gibi döneminin önemli dergilerini de yayımlamıştır. Namık Kemal de “Kedi Mersiyesi” de dahil olmak üzere Diyojen’de bir kaç şiirini neşretmiştir. Diyojen de künye resmi dışında yanızca iki karikatür ve bir illüstrasyon yayımlanmıştır. Yayımlanan karikatürlerden birisi yüzünden (La Turquie adlı gazeteye yönelik tariz içeren karikatür) dergi iki ay süreyle geçici olarak kapatılmıştır. 183 sayılık yayın hayatı boyunca (Çağanoğlu Basın tarihimizde Mizah dergileri kitabında 184 olarak belirtmektedir.) dergi üç defa geçici olarak kapatılmıştır.

TERAKKİ EĞLENCESİ 1870

İlk 9 sayısı Terakki Eğlencesi, 10-12. sayılar arası Terakki ve 13-71. sayılar arası ise Letaif-i Asar adıyla yayımlanmıştır. Diyojen’den de önce yayımlanan ilk mizah eğlence ekidir.