KARA SİNAN 1875

Grigorios Karydis (Karidi) Efendi tarafından İzmir’de yayımlanmıştır. İzmir’in ilk Mizah gazetesi kabul edilir. İlk sayısı 3 Haziran 1875 ve son sayısı 16 Mart 1976’dır. 35 sayı yayımlanmıştır. İstanbul’da o dönemde yayımlanmaya başlanan mizah dergilerinden esinlenerek hazırlanmıştır.

ÇAYLAK 1876

Haftada üç defa neşrolunur, mizah dergisi. Mehmed Tevfik tarafından çıkarılmıştır. İstanbul, Basiret Matbaası. 162 sayı yayımlanmıştır. (Haftada 3 defa) İlk sayı yayım tarihi tam olarak bilinmemektedir. Çizimleri itibariyle ilgi çekici bir gazetedir. Münir Süleyman Çapanoğlu’nun belirttiğine göre özellikle münevverler arasında ilgi görmüş bir gazetedir Çaylak. Mehmet Tevfik basın tarihimizde Çopur ve Çaylak Tevfik adıyla ün kazanmıştır. Dergi son sayfasında büyük boy karikatüre yer vermiştir. Çaylak mizah gazetesinin ilk sayı tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Görülen ilk sayısı 15 Temmuz 1876 tarihli 23. sayıdır. Son sayısı ise Haziran 1877 tarihli 162. sayıdır.