SIFIR

Sait MUNZUR tarafından yayımlanmıştır. İmtiyaz Sahibi: Fatma Munzur. Ankara’da aylık olarak yayımlanmıştır. İlk sayı yayım tarihi 1 Eylül 1983’tür. 12 sayı yayımlanmıştır. Yazısız karikatür örneklerine yer vermiştir.

BALYOZ 1979

8 Eylül 1979 – 10 Nisan 1980 tarihleri arasında Mustafa Karahasanoğlu tarafından 10 sayı yayımlanmıştır.