KARA SİNAN 1875

Grigorios Karydis (Karidi) Efendi tarafından İzmir’de yayımlanmıştır. İzmir’in ilk Mizah gazetesi kabul edilir. İlk sayısı 3 Haziran 1875 ve son sayısı 16 Mart 1976’dır. 35 sayı yayımlanmıştır. İstanbul’da o dönemde yayımlanmaya başlanan mizah dergilerinden esinlenerek hazırlanmıştır.

GEVEZE 1875

İlk sayı tarihi 6 Ağustos 1875’dir. Tevfik (Muhtemelen Çaylak Tevfik) tarafından 10 sayı yayımlanmıştır.

LETAİF-İ ASAR 1874

24 Kasım 1874 – 12 Mayıs 1875 tarihleri arasında Mehmet Tevfik tarafından 21 sayı yayımlanmıştır. Haftada bir def’a Cuma günleri çıkar. İstanbul, Kırkambar Matbaası.

LATİFE 1874

Zararya Beykozluyan tarafından üç dönem halinde çıkarılmıştır. Gazetenin karikatürlerini Tınghır çizmiştir. İlk dönemi 18 Mart 1874 tarihinde başlamış ve 39 sayı yayımlanmıştır. İkinci dönemi tekrar 1. sayıdan başlayarak 3 Nisan 1875 – 30 Ekim 1875 tarihleri arasında 43 sayı, 3. dönemi ise, 13 Eylül 1876 – 4 Mart 1877 tarihleri arasındaysa 27 sayı halinde yayımlanmıştır. 93 Harbi nedeniyle de diğer mizah dergileri gibi kapanmıştır. Dönemin diğer dergileri Hayal ve Çaylak da bir müddet daha yayımlandıktan sonra kapanacaktır. ve II. Meşrutiyetin ilan edildiği 1908 yılına kadar İstanbul’da bir daha mizah gazetesi yayımlanamayacaktır.

DİYOJEN

“Gölge etme başka ihsan istemem.” Sahibi: Teodor Kasab. İstanbul. Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Matbaası. (Haftada iki üç def’a) 25 Kasım 1870 – 10. Ocak 1873 tarihleri arasında 183 sayı yayımlanmıştır. Terakki’den sonra yayımlanmış ikinci mizah gazetesidir. Terakki’nin bir gazeteye bağlı olarak yayımlandığı düşünüldüğünde bağımsız ilk mizah gazetesi olarak kabul edilebilir. Münir Süleyman Çapanoğlu’nun ifadesine göre Türkçe olarak yayımlanmadan önce, Rumca, Ermenice ve Fransızca da yayımlanmıştır. Mizah tarihimizde önemli bir yayıncı olan Teodor Kasap, Diyojen’den sonra da Hayal ve Çıngıraklı Tatar gibi döneminin önemli dergilerini de yayımlamıştır. Namık Kemal de “Kedi Mersiyesi” de dahil olmak üzere Diyojen’de bir kaç şiirini neşretmiştir. Diyojen de künye resmi dışında yanızca iki karikatür ve bir illüstrasyon yayımlanmıştır. 183 sayılık yayın hayatı boyunca 2 defa geçici olarak kapanmıştır.Gölge etme başka ihsan istemem.” Sahibi: Teodor Kasab. İstanbul. Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Matbaası. 22,5×33,5 (Haftada iki üç def’a) 12 Teşrin II 1286 – 29 Kanun I 1288Terakki’den sonra yayımlanmış ikinci mizah gazetesidir. Terakki’nin bir gazeteye bağlı olarak yayımlandığı düşünüldüğünde bağımsız ilk mizah gazetesi olarak kabul

ÇINGIRAKLI TATAR 1873

İş bu gazete haftada iki def’a neşrolunur. İstanbul. 21,5×30 (Haftada iki def’a) Teodor Kasap tarafından 5 Nisan – 18 Temmuz 1873 tarihleri arasında 29 sayı yayımlanmıştır.

ÇAYLAK 1876

Haftada üç defa neşrolunur, mizah dergisi. Mehmed Tevfik tarafından çıkarılmıştır. İstanbul, Basiret Matbaası. 162 sayı yayımlanmıştır. (Haftada 3 defa) İlk sayı yayım tarihi tam olarak bilinmemektedir. Çizimleri itibariyle ilgi çekici bir gazetedir. Münir Süleyman Çapanoğlu’nun belirttiğine göre özellikle münevverler arasında ilgi görmüş bir gazetedir Çaylak. Mehmet Tevfik basın tarihimizde Çopur ve Çaylak Tevfik adıyla ün kazanmıştır. Dergi son sayfasında büyük boy karikatüre yer vermiştir. Çaylak mizah gazetesinin ilk sayı tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Görülen ilk sayısı 15 Temmuz 1876 tarihli 23. sayıdır. Son sayısı ise Haziran 1877 tarihli 162. sayıdır.

LETAİF-İ ASAR 1871

Terakki Eğlencesi ve Terakki gazetelerinin devamıdır. 13. sayıdan 23 Ocak 1872 tarihli 71. sayıya kadar Letaif-i Asar adıyla yayımlanmıştır.

TERAKKİ 1871

Terakki Eğlencesi Gazetesinin devamıdır. 10-12 sayıları arasında Terakki adıyla yayımlandıktan sonra 13. sayıdan itibaren Letaif-i Asar adıyla yayımına devam edecektir.

 

TERAKKİ EĞLENCESİ 1870

4 Aralık 1870 ile 10 Şubat 1871 tarihleri arasında yayımlanan ilk mizah yayımlarındandır. Karikatüre yer vermemiştir. 10 sayıdan itibaren Terakki ve 13-71. sayılar arası ise Letaif-i Asar adıyla yayımlanmıştır. Diyojen’den de önce yayımlanan ilk mizah eğlence ekidir.

error: Content is protected !!