ÇINGIRAKLI TATAR 1873

İş bu gazete haftada iki def’a neşrolunur. İstanbul. 21,5×30 (Haftada iki def’a) Teodor Kasap tarafından 5 Nisan – 18 Temmuz 1873 tarihleri arasında 29 sayı yayımlanmıştır.

error: Content is protected !!