ŞARİVARİ MEDENİYET

Gazete adını 1837 yılında Fransa’da yayımlanan La Charivari isimli mizah gazetesinden almıştır. Şarivari toplumsal normları ihlal edenleri alaycı bir şekilde cezalandırmak amacıyla uygulanan bir eylem demektir. Haftada bir neşrolunur mizah gazetesidir. Sahib-i İmtiyaz: Arif Efendi. İstanbul, Azadlı Matbaası, İzzet Efendi Matbaası. Arif Efendi tarafından 23 Ekim – 18 Kasım tarihleri arasında 3 sayı yayımlanmıştır. 3. sayıdan sonra yayın hayatına Şarivari ismiyle devam etmiştir. Bu isimle kaç sayı yayımlandığına dair bir bilgi mevcut değildir. Kısa ömrüne rağmen her sayıda birden fazla karikatüre yer vermiştir.

error: Content is protected !!