HOKKABAZ

M. Nesib ve Aram tarafından Türkçe, Fransızca, Ermenice ve Rumca yayımlanmaktadır. İlk sayı tarihi 26 Eylül 1908’dir. Görülen son sayısı 3’tür. Formatı, küçük boy 8 sayfadır.

error: Content is protected !!