ŞARİVARİ MEDENİYET

Gazete adını 1837 yılında Fransa’da yayımlanan La Charivari isimli mizah gazetesinden almıştır. Şarivari toplumsal normları ihlal edenleri alaycı bir şekilde cezalandırmak amacıyla uygulanan bir eylem demektir. Haftada bir neşrolunur mizah gazetesidir. Sahib-i İmtiyaz: Arif Efendi. İstanbul, Azadlı Matbaası, İzzet Efendi Matbaası. Arif Efendi tarafından 23 Ekim – 18 Kasım tarihleri arasında 3 sayı yayımlanmıştır. 3. sayıdan sonra yayın hayatına Şarivari ismiyle devam etmiştir. Bu isimle kaç sayı yayımlandığına dair bir bilgi mevcut değildir. Kısa ömrüne rağmen her sayıda birden fazla karikatüre yer vermiştir.

HAYAL 1873

“Şimdilik Cuma ve Salı günleri çıkar, musavver mizahi gazetesidir.” Teodor Kasap tarafından yayımlanmıştır. İlk dönem mizah gazeteleri arasında en uzun ömürlü olanıdır. İstanbul’da haftada iki üç defa olmak üzere toplam 368 sayı yayımlanmıştır. Diyojen, Çıngıraklı Tatar gibi gazetelerin aksine karikatür ve illüstrasyonu daha fazla kullanmıştır. 20 Ekim 1873 ila 29 Haziran 1873 tarihleri arasında kısa kesintilere uğramakla birlikte toplam 368 sayı yayımlanmıştır. Karikatürlerini Nişan Berberyan çizmiştir.

LETAİF-İ ASAR 1874

24 Kasım 1874 – 12 Mayıs 1875 tarihleri arasında Mehmet Tevfik tarafından 21 sayı yayımlanmıştır. Haftada bir def’a Cuma günleri çıkar. İstanbul, Kırkambar Matbaası.

LATİFE 1874

Zararya Beykozluyan tarafından üç dönem halinde çıkarılmıştır. Gazetenin karikatürlerini Tınghır çizmiştir. İlk dönemi 18 Mart 1874 tarihinde başlamış ve 39 sayı yayımlanmıştır. İkinci dönemi tekrar 1. sayıdan başlayarak 3 Nisan 1875 – 30 Ekim 1875 tarihleri arasında 43 sayı, 3. dönemi ise, 13 Eylül 1876 – 4 Mart 1877 tarihleri arasındaysa 27 sayı halinde yayımlanmıştır. 93 Harbi nedeniyle de diğer mizah dergileri gibi kapanmıştır. Dönemin diğer dergileri Hayal ve Çaylak da bir müddet daha yayımlandıktan sonra kapanacaktır. ve II. Meşrutiyetin ilan edildiği 1908 yılına kadar İstanbul’da bir daha mizah gazetesi yayımlanamayacaktır.

error: Content is protected !!