DİYOJEN

“Gölge etme başka ihsan istemem.” Sahibi: Teodor Kasab. İstanbul. Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Matbaası. (Haftada iki üç def’a) 25 Kasım 1870 – 10. Ocak 1873 tarihleri arasında 183 sayı yayımlanmıştır. Terakki’den sonra yayımlanmış ikinci mizah gazetesidir. Terakki’nin bir gazeteye bağlı olarak yayımlandığı düşünüldüğünde bağımsız ilk mizah gazetesi olarak kabul edilebilir. Münir Süleyman Çapanoğlu’nun ifadesine göre Türkçe olarak yayımlanmadan önce, Rumca, Ermenice ve Fransızca da yayımlanmıştır. Mizah tarihimizde önemli bir yayıncı olan Teodor Kasap, Diyojen’den sonra da Hayal ve Çıngıraklı Tatar gibi döneminin önemli dergilerini de yayımlamıştır. Namık Kemal de “Kedi Mersiyesi” de dahil olmak üzere Diyojen’de bir kaç şiirini neşretmiştir. Diyojen de künye resmi dışında yanızca iki karikatür ve bir illüstrasyon yayımlanmıştır. 183 sayılık yayın hayatı boyunca 2 defa geçici olarak kapanmıştır.Gölge etme başka ihsan istemem.” Sahibi: Teodor Kasab. İstanbul. Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Matbaası. 22,5×33,5 (Haftada iki üç def’a) 12 Teşrin II 1286 – 29 Kanun I 1288Terakki’den sonra yayımlanmış ikinci mizah gazetesidir. Terakki’nin bir gazeteye bağlı olarak yayımlandığı düşünüldüğünde bağımsız ilk mizah gazetesi olarak kabul

LETAİF-İ ASAR 1871

Terakki Eğlencesi ve Terakki gazetelerinin devamıdır. 13. sayıdan 23 Ocak 1872 tarihli 71. sayıya kadar Letaif-i Asar adıyla yayımlanmıştır.

TERAKKİ 1871

Terakki Eğlencesi Gazetesinin devamıdır. 10-12 sayıları arasında Terakki adıyla yayımlandıktan sonra 13. sayıdan itibaren Letaif-i Asar adıyla yayımına devam edecektir.

 

TERAKKİ EĞLENCESİ 1870

4 Aralık 1870 ile 10 Şubat 1871 tarihleri arasında yayımlanan ilk mizah yayımlarındandır. Karikatüre yer vermemiştir. 10 sayıdan itibaren Terakki ve 13-71. sayılar arası ise Letaif-i Asar adıyla yayımlanmıştır. Diyojen’den de önce yayımlanan ilk mizah eğlence ekidir.