HAYRET

1950 seçimleri esnasında yayımlanmıştır. Sahibi ve Başmuharriri: Hüsnü YAMAN. Yazı işlerini fiilen idare eden: Ertuğrul ŞEVKET. Cumartesi günleri çıkar, Siyasi Mizah Gazetesi. Gazetedeki karikatürler Semih Balcıoğlu imzasını taşımaktadır. Hakkında kesin bir bilgiye ulaşamamış olmakla birlikte o dönemde çıkan seçim dönemi mizah gazetelerinin özelliğini taşımaktadır.

error: Content is protected !!