ŞAK ŞUKA 1953

Haftalık siyasi mizah gazetesidir. İlk sayı yayım tarihi 15 Haziran 1953’tür. Cemal Necil Ölçen tarafından çıkarılmıştır.

MİZAH

Ramiz Gökçe tarafından hazırlanan Mizah dergisi iki dönem halinde yayımlanmıştır. İlk dönemi 12 Temmuz 1946 ile 7 Eylül 1951 tarihleri arasında toplam 267 sayı yayımlanmıştır. Sağlık sorunları nedeniyle dergiye ara veren Ramiz, daha sonra 14 Mart 1952’de Mizah dergisini tekrar yayımlanmıştır. Ancak uzun ömürlü olmamış, 18 Nisan 1952 tarihli 6. sayısı ile yayımına son vermiştir. Derginin kapanmasından, kısa bir süre sonra da Ramiz hayata gözlerini yummuştur. Bol karikatürlü bir dergi olan Mizah, Demokrat Partiye yakın bir yayın çizgisi izlemiştir. Özellikle, Ramiz tarafından çizilen kapaklar etkileyicidir.

KAYNANA

Görülen tek sayısı 9 Şubat 1953 tarihli 143. sayısıdır. Adana’da yayımlanmış mizah gazetelerindendir. Üzerindeki 6. ibaresinden 1948 yılında yayımlanmaya başlandığı tahmin edilmektedir.

PASTIRMACI BACANAK

Taşra Mizah gazetelerindendir. Kayseri’de çıkarılmıştır. Ertuğrul Üner tarafından çıkarılan Bacanak gazetesi ile, Lütfi Temuçin tarafından tarafından çıkartılan Pastırmacı Gazetelerinin birleşmesi sonucu yayımlanmıştır. Pastırmacı Bacanak Gazetesinin ilk sayı tarihi 29 Ocak 1955’tir.

BACANAK

Taşra Mizah gazetelerindendir. Kayseri’de çıkarılmıştır. Ertuğrul Üner tarafından çıkarılan siyasi mizahi gazete. İlk sayı tarihi 7 Ağustos 1954’tür. 12 sayı yayımlanmıştır. Daha Sonra, Lütfi Temuçin tarafından tarafından çıkartılan Pastırmacı Gazetesiyle birleşerek adı Pastırmacı Bacanak olmuştur. Pastırmacı Bacanak Gazetsinin ilk sayı tarihi 29 Ocak 1955’tir.

PASTIRMACI

Taşra Mizah gazetelerindendir. Kayseri’de çıkarılmıştır. Lütfi Temuçin tarafından çıkarılan siyasi mizahi gazete. İlk sayı tarihi 11 Ekim 1954’tür. Daha Sonra 14. sayıdan itibaren Ertuğrul Üner tarafından çıkartılan Bacanak Gazetesiyle birleşerek adı Pastırmacı Bacanak olmuştur. Pastırmacı Bacanak Gazetsinin ilk sayı tarihi 29 Ocak 1955’tir.

ŞAKACI 1953

Perşembe günleri çıkar siyasi mizah gazetesi. Taşra mizah gazetelerindendir. Kayseri de yayımlanmıştır. Sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden İsmail Evci.

CURCUNA 1956

17 Mart 1956 – 14 Eylül 1957 tarihleri arasında Bursa’da 40 sayı yayımlanmıştır.

CİMCİK 1953

M. Nail Ataer tarafından yayımlanan Cimcik’in görebildiğimiz tek sayısının tarihi 7 Şubat 1953’tür. Demokrat Partiye muhalif bir yayın anlayışı benimsemiştir.

DALKAVUK 1953

Haftalık siyasi mizah gazetesi.15 Mayıs – 5 Haziran 1953 (görülen son sayısı) tarihleri arasında 4 sayı yayımlanmıştır. Ferruh Doğan, Semih Balcıoğlu ve Metin Gökçe gibi dönemin önemli karikatüristlerinin çizimlerine yer vermiştir. Demokrat Parti karşıtı bir yayın çizgisi izlemiştir.