YENİ HARİKA

Cumartesi günleri çıkar haftalık siyasi mizah ve aktüalite gazetesidir. Cengizhan R. Koraltan tarafından çıkarılmıştır. Görülebilen tek sayısı 13 Ekim 1951 tarihli ilk sayısıdır. Gazetede yayımlanan duyuruda, daha önce Harika isimli bir gazete yayımlandığı ve bu gazetenin sahip ve yazı işlerini yürüten Necla Ülkekul’un gazete ile ilişkisinin kalmadığı ifade edilmektedir. Bu nedenle gazetenin ismi Yeni Harika olarak devam etmektedir. Ancak Harika isimli gazetenin nüshalarına ulaşamadığımız için bu gazetenin de mizahi içeriğe sahip olup olmadığını belirleyemedik.