MUSAVVER CELLAD

Derununda bulunan destan şayan-ı takdir ehemmiyettedir. 20 Eylül 1908 tarihinde yayımlanmıştır. Tek sayı yayımlanan mizah broşürlerindendir.

error: Content is protected !!