MAHKUM

 Mizah broşürüdür. Haftanın yedi gününden başka her daim belirli zamanlarda Karagöz’e peşrev, Nekregu’ye rakip, Geveze’ye ortak Boşboğaz’a arkadaş olarak yayımlanır. Sahib-i İmtiyaz: Tonton Çelebi, Müdürü: Tosun Ağa ve Sermuharriri: Deli Bekir’dir. 11 Ağustos 1908 tarihinde yayımlanmıştır.

error: Content is protected !!