MUSAVVER KAVAL

Eskişehir’de yayımlanmıştır. Perşembe günleri çıkar. Edebi mizah gazetesidir” alt başlığı ile yayımlanmıştır. Sahip ve müdürü Tıskoğlu Mustafa Remzi, başyazarı ise Tevfik el -Bari’dir Resimleyen ise yine Mustafa Remzi’dir. İdarehanesi Köprübaşı’nda Porsuk Oteli, basıldığı matbaa ise Ticaret Matbaası’dır. Kaynaklarda rastlanan tek sayısı 15 Nisan 1920 tarihli 10. sayısıdır. (Kaynak: Doç. Dr. Kemal YAKUT, Şehir Kültürü Dergisi)

error: Content is protected !!