GIDIK

Cumartesi ve Perşembe olmak üzere toplam 69 sayı yayımlanmıştır.. Sahib-i imtiyaz: H. Seyfettin, Müdür-i Mesul: M. Hazım, Arif Hikmet, Sermuharriri: Refik Cevat, Fuat Talat’tır. İki defa kısa aralıklarla kapanmıştır. Üçüncü kapanışında “Münasiptir Efendim” adıyla yayınına devam etmiştir.

error: Content is protected !!