EFE

Cumartesi günleri çıkar İzmir’in biricik siyasal halk gazetesi. İlk sayı tarihi 4 Temmuz 1936’dır. M. Sırrı Sanlı tarafından çıkarılmıştır. İlk sayfada yayımlanan karikatürlerde K. Atamal imzası vardır. Taşra mizah basını gazetelerindendir. İzmir’de yayımlanmıştır. Görülen son sayısı 11’dir.