KÖYLÜ 1911

“Şimdilik haftada bir defa çıkar ve herşeyden çakar köylü gazetesidir.” Sahib-i imtiyaz ve sermuharriri Selanikli Ali Mün’im müdür-i mes’ul Çeşmeli Süleyman Sabri. 27 Nisan 1911 ila 15 Mayıs 1912 tarihleri arasında 55 sayı yayımlanmıştır. Türkçe dışında Ermenice ve Rumca da yayımlanmıştır.

error: Content is protected !!