MUSİBET

İlk sayı yayın tarihi 18 Kasım 2000’dir. 18 sayı yayımlanmıştır. İmtiyaz sahibi M. Emin BÜYÜKTATLI’dır. Başlıca çizerleri; Gülay BATUR, Mehmet İLHAN, Aptülkadir ELÇİOĞLU, Seyfi ŞAHİN ve Cem UYGUN’dur.