PİNTİ

İbiş Ağa tarafından Kahire’de yayımlanmıştır. Abdülhamid döneminde, İstanbul dışında yayımlanan mizah gazetelerindendir. “Pinti” o dönemde, II. Abdülhamid’i yermek için kullanılan sıfatlardan biridir. Görülen tek sayısının tarihi, 15 Ağustos 1898 tarihli ilk sayısıdır.

error: Content is protected !!