MUSAVVER KARNAVAL

“Şahsiyattan ari müdhik ve güzel hikayeler, musahabeler maal memnuniyye kabul ve dercolunur.” Sahibi: Enver, yayımlayan Abdülkadir’dir. İstanbul, Artin Asaduryan Matbaasında yayımlanmıştır. Görülen tek sayısı 22 Eylül 1908 tarihli ilk sayısıdır.

error: Content is protected !!