ŞAKACI 1953

Perşembe günleri çıkar siyasi mizah gazetesi. Taşra mizah gazetelerindendir. Kayseri de yayımlanmıştır. Sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden İsmail Evci.