ŞAKACI 1908

Musavver haftalık edebi mizah gazetesi. Sahibi ve Muharriri: Tepedelenlizade Kamil. Müdürü: Kamil Zeki. İstanbul, Haftalık. 7 Ekim -2 Aralık 1908 tarihleri arasında 9 sayı (Kütüphanelerde görülen en son sayısı) yayımlanmıştır.

error: Content is protected !!