DERTLİ İLE GARİP

“Şimdilik Salı ve Cuma günleri neşrolunur musavver mizah gazetesidir.” Sahib-i İmtiyaz ve Müdür-i Mes’ul: Mehmed Şevket. İstanbul, Manzume-i Efkar Matbaası.19 Ağustos -17 Eylül 1910 tarihleri arasında 9 sayı yayımlanmıştır.

error: Content is protected !!