DELLAL

İzmir’de yayımlanmıştır. Nüshaları kütüphanelerde yoktur. Ancak, Musavver Emel’in 30 Eylül 1909 tarihli 2. sayısında yer alan “Bu kere Kadızade Hüseyin Rıfat Bey biraderimizin idaresi altında neşredilmeye başlanan Dellâl refikimizi tebrik ile devamını temenni ederiz” şeklindeki haberinden anlıyoruz.

(Kaynak: Ömer Faruk Huyugüzel – 1928’e kadar İzmir’de çıkmış Türkçe kitap ve süreli yayınlar kataloğu)

error: Content is protected !!