COŞKUN KALENDER

15 Nisan 1909 tarihinden 3 Haziran 1909 tarihine kadar 8 sayı yayımlanan Coşkun Kalender mizahi bir içeriğe sahiptir. Bir yıl sonra ise Hikmet isimli ciddi günlük bir gazete olarak tekrar yayımlanmaya başlanmış fakat II. Meşrutiyet sıkıyönetimi tarafından tekrar kapatılmıştır. Ardından sırasıyla, Millet ile Müsahabe, Münakaşa, Kanad, Coşkun Kalender, Kalender, Nimet ve yeniden Hikmet adıyla yayımlanmıştır. Gazetenin yayımcıları Kalender Geda ile Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi’dir.

Coşkun Kalender 1908
Coşkun Kalender 1913
error: Content is protected !!