ÇEKİRGE 1911

Haftada iki def’a Pazartesi ve Perşembe günleri zıb zıb sıçrar mizah gazetesidir. İmtiyaz sahibi ve müdür-i mes’ul: Hüseyin Nazmi. İstanbul. (Haftada iki def’a) İttihad ve Terakki Partisi taraftarıdır. Yayıncısı Eşref, Cadaloz ve Afacan’ın yayıncısıdır. 27 Mart – 27 Nisan 1911 tarihleri arasında 10 sayı yayımlanmıştır.