MALUMPAŞA

Marko Paşa’nın kapatılmasından sonra Orhan ERKİP tarafından açılan devam dergilerindendir. 8 Eylül 1947 ile 6 Ekim 1947 tarihleri arasında 5 sayı yayımlanmıştır.

MERHUMPAŞA

Marko Paşa serisi mizah gazetelerindendir. Marko Paşa’nın kapanmasından sonra Sabahattin Ali ve Aziz Nesin tarafından 26 Mayıs 1947 ile 1 Kasım 1947 tarihleri arasında toplam 4 sayı yayımlanmıştır.

MARKO PAŞA

Birinci sayı tarihi 25 Kasım 1946’dır. Sabahattin Ali ve Aziz Nesin tarafından çıkarılmış, daha sonra kadroya Rıfat Ilgaz da katılmıştır. Gazetenin karikatürlerini ilk sayıdan itibaren Mim Uykusuz çizmiştir. Yayın hayatı boyunca birçok defa kapatılmış, toplatılmış, farklı isimlerle (Sırasıyla Marko Paşa (1. dönem (1-22)) , Merhumpaşa (1), Malumpaşa (1-5) (Malumpaşa’nın 6. sayısı gazete yönetimine karşı bir yayın politikasına ters bir surette çıkarılmıştır. Markopaşa serisinden kabul edilmemektedir.), Markopaşa (23) (24-30. sayılar arasından Orhan Erkip tarafından gazetenin politikasına aksi biçimde yayımlanmıştır.) , Merhumpaşa (2-4), Alibaba (1-4), Markopaşa (2. dönem (1-11)), Hür Markopaşa (1), Markopaşa (12-16), Markopaşa (1), Yedi Sekiz Paşa (1-3), Hür Markopaşa (2), Yedi Sekiz Paşa (4), Hür Marko Paşa (3-19)) (Hür Marko Paşa Gazetesi daha sonra Hür Marko Paşa Yeni Seri adıyla Hakkı Dinçer tarafından 1950 yılında 15 sayı daha yayımlanmıştır.) yayın hayatına devam etmiştir. Marko Paşa’nın 16. sayısı teksir makinasıyla çoğaltılmıştır. Yayın hayatı boyunca Marko Paşa adıyla 40, Malumpaşa adıyla 5, MerhumPaşa adıyla 4, Alibaba adıyla 4, Yedi Sekiz Paşa adıyla 4, Hür Marko Paşa adıyla 19 sayı yayımlanmıştır. Markopaşa’nın ilk serisi 25 Kasım 1946 ile 10 Ekim 1947 tarihleri arasında 23 sayı, 29 Ekim 1948 ile 14 Şubat 1949 tarihleri arasında ise 16 sayı yayımlanmıştır. Ayrıca, 1 Nisan 1949’da Mahmut Kayman tarafından 1 sayı yayımlanmıştır.

Sahte Marko Paşa (24-30 arası sayılar)

Merhumpaşa

Malumpaşa

Sahte Malumpaşa

Alibaba

Başdan

Marko Paşa (2. Dönem)

Hür Markopaşa

Marko Paşa (3. Dönem)

Yedi Sekiz Paşa

Bizim Paşa

Öküz Mehmet Paşa

Hür Markopaşa (Yeni Seri)

Medet

YARASA

Mecit Türkcan tarafından çıkarılan haftalık siyasi mizah gazetesidir. İlk sayı tarihi, 27 Aralık 1951’dir. Görülen son sayısı ise, 7 Şubat 1952 tarihli 7. sayısıdır.

YERGİ DERGİ

Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından ilk sayısı Ocak 1965’te çıkarılan aylık hiciv ve sanat dergisidir. Gördüğüm son sayısı 3. sayısıdır. İlk sayı kapağında Semih balcıoğlu imzası vardır.

YIRTIK KRAMPON

Spor Mizah dergilerindendir. İlk sayı tarihi 22 Ağustos 2001’dir. Başıca çizerleri Birol BAYRAM, Zafer TEMOÇİN, Aptülkadir ELÇİOĞLU, Musa GÜMÜŞ’tür. Gördüğüm son sayısı 12’dir.

ZÜBÜK

Aziz Nesin tarafından 5 Şubat – 26 Kasım 1962 tarihleri arasında yayımlanan 43 sayı yayımlanan mizah gazetesidir.

YENİ HARİKA

Cumartesi günleri çıkar haftalık siyasi mizah ve aktüalite gazetesidir. Cengizhan R. Koraltan tarafından çıkarılmıştır. Görülebilen tek sayısı 13 Ekim 1951 tarihli ilk sayısıdır. Gazetede yayımlanan duyuruda, daha önce Harika isimli bir gazete yayımlandığı ve bu gazetenin sahip ve yazı işlerini yürüten Necla Ülkekul’un gazete ile ilişkisinin kalmadığı ifade edilmektedir. Bu nedenle gazetenin ismi Yeni Harika olarak devam etmektedir. Ancak Harika isimli gazetenin nüshalarına ulaşamadığımız için bu gazetenin de mizahi içeriğe sahip olup olmadığını belirleyemedik.

VAY VAY

Hakkı Nezih tarafından 21 Haziran – 7 Temmuz 1925 tarihleri arasında 3 sayı yayımlanan mizah gazetesidir.

ÇALÇENE

Taşra mizah gazetelerindendir. Sahib- İmtiyaz ve müdür-i mes’ul: Yusuf Niyazi (Daday) Rıfat ILGAZ burada fıkralar yazmıştır. İlk sayı tarihi 8 Ocak 1928’dir. Kaç sayı yayımlandığına ilişkin bilgi mevcut değildir.

error: Content is protected !!