H.B.R MAYMUN

Ergün Gündüz, öncülüğünde, Atilla Atalay, Erdal Belenlioğlu, Latif Demirci, Uğur Durak ve Ramize Erer gibi yazar ve çizerlerden oluşan Hıbır kadrosunun ayrılarak kendi bağımsız dergilerini kurma fikriyle ortaya çıkmıştır. İlk sayısı 9 Mayıs 1994 tarihinde yayımlanan HBR Maymun, toplam 341 sayı yayımlanmayı başarmıştır. 24 Aralık 2000 tarihinde yayınına son vermiştir.

HIBIR

Gırgır’ın yönetim tarzından memnun olmayan bir grup çizerin ayrılmasıyla 4 Mayıs 1989 tarihinde yayımlanmaya başlamıştır. Hıbır’ın kadrosunu Latif Demirci, Hasan Kaçan, Ergün Gündüz ve İrfan Sayar gibi gibi Gırgır’ın önemli çizerleri oluşturmaktaydı. Asil Nadir’in yönetimindeki Gelişim Yayınları bünyesinde çıkmaktaydı. Hıbır, daha önce ayrılan, Mikrop ve Limon ekibine nazaran daha büyük bir başarı yakalayarak, yüksek tirajlara ulaştı ancak daha sonra maddi sorunlar yaşandı. Toplam 266 sayı yayımlandı. 9 Haziran 1994 tarihinde Ergün Gündüz, öncülüğünde, Atilla Atalay, Erdal Belenlioğlu, Latif Demirci, Uğur Durak ve Ramize Erer gibi yazar ve çizerlerden oluşan Hıbır kadrosu kendi bağımsız mizah dergileri olan HBR Maymun’u kurdu.

LİMON

“Haftalık hastalığınız.” Limon mizah dergisi Gırgır’dan ayrılan Mehmet Çağçağ, Tuncay Akgün, Suat Gönülay, Can Barslan ve Gani Müjde gibi yazar ve çizerler tarafından 14 Mart 1986 tarihinde Güneş Gazetesi bünyesinde yayımlanmaya başlamıştır. Limon’un, önce Gölge ismiyle prova baskısı yapılsa da daha sonra Limon ismiyle yayımlanmıştır. Toplam 297 sayı yayımlanan Limon, Güneş Gazetesinin telifleri ödemekte zorlanması sonucunda yazar ve çizerler tarafından 1991 yılında Leman ismiyle yayımlanmaya başlanmıştır.

MİKROP

“Hunharca güldüren hain bir dergidir. 23 Mart 1978 ila 5 Temmuz 1979 tarihleri arasında 68 sayı yayımlanmıştır. Gırgır dergisinden ilk ayrılan ekip tarafından kurulmuştur. Engin Ergönültaş, İrfan Sayar, Hasan Kaçan Latif Demirci, Hasan Kaçan ve Sarkis Paçacı gibi çizerler tarafından çıkarıldı. Gırgır’ın aksine daha radikal bir çizgiye sahip olan Mikrop’da cinsellik konusu yoğun olarak kullanıldı. 68. sayıda yayımlanan yazıda ekonomik sorunlar gerekçe gösterilerek derginin yayınına ara verielceği söylendi, ancak daha sonra başka bir sayısı yayımlanmadı. Dergiyi çıkaran yazar ve çizerler Gırgır’a geri döndüler.

LEMAN

Limon‘un kapanmasının ardından aynı kadro tarafından (Kemal Aratan, Tuncay Akgün, Mehmet Çağçağ, Güneri İçoğlu, Galip Tekin, Suat Özkan, vd.) 21 Kasım 1991 tarihinde yayımlanmaya başlamıştır. Halen, ekonomik sebeplerle boyutunu küçültmüş olsa da yayımlanmaya devam etmektedir. Bu bakımdan, mizah tarihimizin en uzun dönem yayımlanan dergilerinden birisi olmuştur. Çizerlerin sahibi olduğu dergi, yayın politikası bakımından daha bağımsız olmayı başarmıi, özellikle üniversite gençliği üzerinde önemli etkileri olmuştur. 1990’lı yıllarda tüm dergiler içinde en çok satan dergi olmayı başarmıştır. Penguen dergisi ekibinin dergisinin ayrılarak kendi dergilerini kurması sonrasında eski gücünü kaybetmiştir. 1990 sonra mizah basınının köşe taşı olmuştur.

KARİKATÜR MİZAH

On günde bir çıkar siyasi mecmua. Sahibi: Sevim YAZICI, kurucusu: Orhan URAL’dır. 8 Mart 1962’de son sayısı yayımlanan Karikatür Mecmuasının (Diktatörler Karikatür Mecmuası) devamı olarak yayımlanmıştır. ilk sayı tarihi 9 Nisan 1962’dir. Ancak uzun ömürlü olmamış, yalnızca 4 sayı yayımlanabilmiştir. Karikatürler Orhan URAL (bir kısmı Rakım Çizer imzasıyla) ve Necmi Rıza tarafından çizilmiştir.

DİKTATÖRLER KARİKATÜR MECMUASI

15 Haziran 1960 ila 8 Mart 1962 tarihleri arasında 25 sayı yayımlanan 27 Mayıs İhtilali propoganda dergisidir. İlk dört sayı Diktatörler Karikatür Albümü adıyla yayımlanmış, 5. sayıdan itibaren Diktatörler Karikatür Mecmuası adını almıştır. 8. sayıdan itibaren ise Karikatür Mecmuası adıyla devam etmiştir. Toplam 25 sayı yayımlanmıştır. Dergi 27’dan hemen sonra yayımlanmaya başlanmıştır. İçerisinde Demokrat Partiye karşı oldukça sert karikatürlere yer verilmiştir. Karikatürler Orhan Ural imzasını taşımaktadır. Orhan Ural Derginin kapanması sonrasında Karikatür Mizah isimli başka bir dergi çıkarmıştır.

KARİKATÜR

Sedat Simavi tarafından ilk sayısı 1 Ocak 1936 ila 18 Mart 1948 tarihleri arasında 640 sayı yayımlanmayı başarmıştır. Akbaba‘yla birlikte döneminin en önemli mizah dergisidir. Cemal Nadir, Ramiz Gökçe, Orhan Ural gibi dönemin önemli çizerlerinin karikatürleri karikatür’ün sayfalarını süslemiştir.

KARTAL

“Milli Mizah Gazetesi” İlk sayı yayım tarihi 1 Temmuz 1929’dur. 10 sayı yayımlanmıştır. Gazetenin karikatürlerini Ratip Tahir Burak çizmiştir.

KARAGÖZ

Mizah basını tarihimizin en uzun ömürlü gazetesidir. 1908 yılından 1968 yılına kadar çok küçük kesintiler dışında yayımlanmayı başarmıştır. Karagöz Gazetesinin kurucusu kendisi de ilk Türk karikatüristlerden olan Ali Fuat Beydir. Karagöz’ün ilk sayısı II. Meşrutiyetin ilanından hemen sonra 10 Ağustos 1908’de gerçekleşti. Bu ilk dönemde başmuharrirliğini Mahmut Nedim üstlendi. Mahmut Nedim Karagöz gazetesine İncili Çavuş gazetesinin başyazarlığını bırakarak geçti. Bu dönemde Gazetenin karikatürlerini de Baha bey ve Halit Naci çizmiştir Mahmut Nedim’in Karagöz’den ayrılmasından sonra başyazarlığı Eşşek Gazetesini çıkaran Baha Tevfik aldı. Baha Tevfik’in 1914 yılında ölümünün ardından da başyazarlığı Mahmut Sadık Bey almıştır. Mahmut Sadık Beyin ardından da I. Dünya savaşına denk gelen yıllarda Karagöz’ün yönetimini Aka Gündüz üstlenmiş ve İngilizleri yeren yazılara yer vermiştir. Con Kikirik tiplemesi de Aka Gündüz tarafından üretilmiştir. Aka Gündüz’den sonra başyazarlığı üstlenen Burhan Cahit Morkaya’yla birlikte Karagöz kabuk değiştirerek daha ziyade bir “halk gazetesi” tarzına bürünmüştür. Burhan Cahit’in Köroğlu Gazetesini kurmasından sonra Karagöz bir süre Orhan Seyfi Orhon ve Refik Ahmet Sevengil yönetiminde çıkmaya devam eder. Daha sonra Gazete Ali Fuat Beyin kızı tarafından Halk Partisine satılır. Bu döneme kadar 10 Ağustos 1908 ila 26 Ocak 1935 tarihleri arasında kesintisiz 2803 sayı yayımlanmayı başarmıştır. 14 Şubat 1935 tarihinde tekrar birinci sayıdan başlayan Gazetenin yönetimini Sedat Simavi üstlenir. Bu tarihten Karagöz 31 Aralık 1968 yılındaki 5263 nolu sayı ile yayın hayatına son verir. Özellikle 1950’li yıllarda Demokrat Partiye karşı sert bir muhalefet yürütür. Bu dönemde, Ratip Tahir Burak da karikatürler çizer. 24 Aralık 1953 – 28 Nisan 1954 tarihleri arasında Yeni Karagöz, 11 Kasım 1959 – 28 Ocak 1960 tarihleri arasında da Bizim Karagöz adları altında yayımlanır. 27 Mayıs ihtilali öncesinde de 1 ay müddetle yayınına ara verir.