64

Adını derginin sayfa sayısından almıştır.1 Nisan – 1 Mayıs 2012 tarihleri arasında 3 sayı yayımlanmıştır. Tarık Aşkın’ın yönettiği derginin kadrosunda Caner Aydın, Serkan Alpay, Barış Özkan, Kubilay Odabaş, Sinan Taşçı, Efe Barış gibi isimler yer almıştır.

GICIK

Haftalık siyasi mizah gazetesidir. Görülen tek sayısı ilk sayıdır. Yayın tarihi 7 Şubat 1948’dir.

DALKAVUK

Haftalık siyasi mizah gazetesi. 15 Mayıs – 5 Haziran 1953 (görülen son sayısı) tarihleri arasında 4 sayı yayımlanmıştır. Ferruh Doğan, Semih Balcıoğlu ve Metin Gökçe gibi dönemin önemli karikatüristlerinin çizimlerine yer vermiştir. Demokrat Parti karşıtı bir yayın çizgisi izlemiştir.

ÇUVAL

“Gülen Düşünce Dergisi” Dergi dönemin popüler mizah anlayışına bir tepki olarak yazısız mizah örneklerine yer vermektedir. Raşit YAKALI, Erdoğan BAŞOL, Orhan ENEZ, İbrahim ERSARAÇ, Salim TUNCER, Orhan İSLİMYELİ, Erdoğan BOZOK, Sezer ALP, İsmail BİRET, Yalçın TÜZÜN, Necmi RIZA ve Ercan AKYOL gibi isimler yer almaktadır. 1978 yılında yayımlanan derginin görebildiğimiz son sayısı 24. sayısıdır.

ALİ DAYI 1948

Pazartesi, Perşembe günleri çıkar siyasi, mizahi halk gazetesi. Sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden Mithat Eriş’dir. 1 Mart 1948 tarihinde yayın hayatına başlayarak 1950’li yıllarda yayımlanmıştır. Gazetede yayımlanan karikatürler imzasız olarak yayımlanmıştır. Karikatürler olgun bir çizgiye sahiptir. Mevcut sayılardan Demokrat Parti yanlısı yayın yaptığı anlaşılmaktadır. İç ve dış siyaset konularında karikatürlere yer verilmektedir.

MİRAT_I ALEM

Her Perşembe günü neşrolunur, fenni ve ebedi seyehat, teracim-i ahval ve mizah gazetesidir. Sahib-i Müdür-i Mes’ul: Mehmed Tevfik. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ilk yayımlanan mizah gazetelerindendir. İlk sayı tarihi 20 Ağustos 1908’dir. 5 sayı yayımlanmıştır.

ÖKÜZ MEHMET PAŞA

Markopaşa serisi mizah gazetelerindendir. Abdullah IŞIKSEL tarafından 6 – 20 Ekim 1949 tarihleri arasında 3 sayı yayımlanmıştır.

BAŞDAN

Pazartesi günleri çıkar halk gazetesidir. Aziz NESİN tarafından Nusret NESİN adıyla çıkarılmıştır. Birinci sayı tarihi 9 Temmuz 1948’dir. İlk sayıda Marko Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa ve Ali Baba gazetelerinin devamı olduğu belirtilmektedir. 30 Haziran 1950 tarihli 27. sayıdan itibaren Yeni Başdan adıyla yayınına devam etmiştir.

MEDET

Aziz Nesin ve Mefkur Demiray tarafından 23 Nisan – 27 Temmuz 1950 tarihleri arasında 25 sayı yayımlanmıştır. Künyesinde sırasıyla Markopaşa, Merhumpaşa, Malumpaşa, Alibaba, Yedi Sekiz Hasanpaşa ve Öküz Mehmet Paşa Gazetelerinin devamı olduğunu belirtmektedir. Aziz Nesin bu sıralamada kendisinin içinde bulunmadığı Hür Markopaşa ve Bizim Paşa gibi gazetelerin isimlerini anmamıştır. Medet Gazetesinde Aziz Nesin Markopaşa hikayesini bir yazı dizisi halinde anlatmaktadır. Bu bakımdan önemlidir. Ayrıca Medet’in 27 Temmuz 1950 tarihli 25. sayısı serinin son sayısı olarak kabul edilebilir.

BİZİM PAŞA

Markopaşa serisi dergilerindendir. Aziz NESİN tarafından yayımlanmıştır. Sahibi M. Remzi Gürcan’dır. 24 Haziran – 8 Temmuz 1949 tarihleri arasında 3 sayı yayımlanmıştır.

error: Content is protected !!