YENİ GEVEZE

“Vatan ve millete hadim şimdilik Pazartesi ve Perşembe günleri neşrolunur musavver mizah gazetesi”. Musavver Geveze ve Geveze gazetelerinin devamıdır. Sahib-i İmtiyaz: Kirkor Faik. Müdür-i Mes’ul ve Sermuharriri: A. Sami, A. Rıfkı. Sermuharrir ve Musavvini: Nureddin Rüşdü. II.Meşrutiyet döneminin en uzun ömürlü yayınlarındandır. 13 Ocak 1910 ila 15 Haziran 1912 tarihleri arasında 233 sayı yayımlanmıştır.

error: Content is protected !!